ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

        ฝาท่อ ฝาบ่อ แมนโฮล ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ฝาท่อ Man Holes Fiberglass แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสแมนโฮล ฝาท่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาตะแกรงถนนไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อถนน ฝาท่อกลม ฝาท่อเหลี่ยม 

       สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ รองรับน้ำหนักได้หลายตัน แข็งแรง ทนทาน

 

 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                 การรับน้ำหนัก(ตัน)               รูปแบบ

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       1.5   ตัน                    ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       1.5   ตัน                    ฝาท่อสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       12.5 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       12.5 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

 

Fiberglass manhole ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส แมนโฮล ฝาท่อไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อไฟเบอร์กลาสแบบกลม และ ฝาท่อไฟเบอร์กลาสแบบสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส Fiberglass Manhole 

แมนโฮลรุ่นฝากลม และฝาสี่เหลี่ยม

  • รองรับน้ำหนักได้หลายตัน
  • รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถขนาดใหญ่
  • มีหลายรุ่นขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนัก
  • สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086-1508800 , 093-7513855 , 038-391061-2
  •  Line : sale0937513855
  • email : sale_material@yahoo.com 
  • www.thmbuilding.com

Visitors: 4,099