ตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้า หรือ ฐานเสาไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเสาไฟฟ้าที่ใช้เพื่อรองรับเสาไฟฟ้า โดยมีหลายขนาดและรูปแบบตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำไปใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้า ใช้คู่กับเสาไฟฟ้า โดยจะมีเพลทที่มากับเสาไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตอม่อกับเสาไฟฟ้า และมีท่อร้อยสายไฟ กับ ตัว J-Boit ฝังอยู่ในตัวตอม่อ

ขนาดของตอม่อเสาไฟฟ้าคือเท่าใด

ขนาดของตอม่อเสาไฟฟ้าแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป โดยจะขึ้นอยู่กับการใช้งานและความสูงของเสาไฟฟ้านั้นๆ

Visitors: 192,315