รางคอนกรีต

รางคอนกรีตสำเร็จรูป

รางคอนกรีต เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้สำหรับการระบายน้ำคลองและระบบส่งน้ำ มีรูปทรงเป็นตัว U หรือ V และมีฝาปิด มีขนาดตั้งแต่ 0.25 x 0.25 ม. ถึง 3.6 x 3.6 ม.

ขนาด รางคอนกรีตสำเร็จรูป ที่นิยมใช้

ขนาดรางคอนกรีตที่นิยมใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของงานก่อสร้างค่ะ แต่โดยทั่วไป ขนาดที่ใช้บ่อยคือ 0.25 x 0.25 ม. และ 0.5 x 0.5 ม.

 

Visitors: 192,315