รางปูน+ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รางปูนสำเร็จรูป+ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รางปูนคือสิ่งที่ทำจากปูนหรือคอนกรีตสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับระบายน้ำหรือล่องน้ำ มีขนาดและรูปแบบหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เป็นวัสดุที่ใช้ปิดรางระบายน้ำ มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับแรงวิ่งผ่านได้ดี มีหลายขนาดและรูปแบบVisitors: 192,315