ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง เป็นลวดเหล็กกล้าที่มีใบมีดคม 2 ฝั่งของปม ขดเป็นวงกลม สามารถยืดออกและเก็บเข้าได้ ใช้สำหรับป้องกันและกีดขวาง

ลวดหนามหีบเพลงใช้ทำรั้วลวดหนาม สำหรับบ้านเรือน สถานที่สำคัญ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่ต้องการป้องกันและกีดขวางการเข้าถึง 

ขนาดของลวดหนามหีบเพลงที่นิยมใช้ มีหลายขนาด แต่ทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ความยาวขดละ 12 เมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม. ความยาวขดละ 9 เมตร

 

 

Visitors: 192,317