จมูกบันไดสำเร็จรูป

 

จมูกบันไดเหล็กสำเร็จรูป WDB-01

- วัสดุ ทำจากเหล็ก คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

จมูกบันได เหล็กบันได

Model WDB-01

จมูกบันได เหล็กบันได Model WDB-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.)
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-011 250 700 3
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-012 250 800 3
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-013 250 900 3

 


 

 

จมูกบันได เหล็กบันได

Model WDB-01

จมูกบันได เหล็กบันได Model WDB-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.)
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-014 37x35
700 5
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-015 37x35
800 5
จมูกบันได เหล็กบันได WDB-06 37x35
900 5

 


 

 

จมูกบันไดสแตนเลสสำเร็จรูป WDB-02

- วัสดุ ทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

จมูกบันได สแตนเลสบันได

Model WDB-02

จมูกบันได สแตนเลสบันได Model WDB-02 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.)
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-021 37x35
700 3
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-022 37x35
800 3
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-023 37x35
900 3

 


 

 จมูกบันได สแตนเลสบันได

Model WDB-02

จมูกบันได สแตนเลสบันได Model WDB-02 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.)
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-024 37x35
700 5
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-025 37x35
800 5
จมูกบันได สแตนเลสบันได WDB-26 37x35
900 5

 


 


จมูกบันไดสำเร็จรูป WDB-03

แบบสำเร็จรูป หัวกลม

- วัสดุ ทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

 

 


 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-031

จมูกบันไดไม้บันได Model WDB-031 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.) จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันได WDB-031  65  2000  18 หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-032

จมูกบันไดไม้บันได Model WDB-032 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.) จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันได WDB-032  65  2000 18  หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-033

จมูกบันไดไม้บันได Model WDB-033 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.) จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันได WDB-033  65  2000 18  หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-034

จมูกบันไดไม้บันได Model WDB-034 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความหนา (mm.) จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันได WDB-034  65  2000  18 หัวกลม

 

 

Visitors: 214,104