Warehouse Model MW-03

โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูปคืออาคารที่มีโครงสร้างเหล็กและผนังที่ผลิตจากโรงงานแล้วนำมาประกอบที่หน้างาน มีข้อดีคือประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงานในการก่อสร้าง สามารถเคลื่อนย้ายหรือถอดประกอบได้ และมีความแข็งแรงทนทาน โกดังสำเร็จรูปมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น โรงงาน คลังสินค้า ตลาด สนามกีฬา โรงยิม ฯลฯ

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03

Model MW-03    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
Model MW-031             8            10.50          5      ขาว
Model MW-032             8            10.50          5      ดำ
Model MW-033             8            10.50          5    ดำด้าน
Model MW-034             8            10.50          5    น้ำเงิน
Model MW-035             8            10.50          5  น้ำตาลเข้ม 
Model MW-036             8            10.50          5   เหลือง

 

Visitors: 221,338