Warehouse Model MW-02

โกดังเก็บของ

โกดังเก็บของคืออาคารทางพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง โกดังเก็บของมีหลายประเภท เช่น โกดังทัณฑ์บน โกดังสินค้าอุตสาหกรรม โกดังสินค้าเกษตร และโกดังสินค้าที่มีอุณหภูมิควบคุม

โกดังเก็บของใช้ทำไม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้ว โกดังเก็บของใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการผลิต ขนส่ง หรือจำหน่ายให้กับลูกค้า โกดังเก็บของช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021           7           5          4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022           8           5          4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023           9           6          4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1           7           5           4.5    ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2           7           5           4.5   ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3           7           5           4.5   ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4           7           5           4.5   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5           7           5           4.5     น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6           7           5           4.5 เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1            8           5           4.5    ขาว

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2            8           5           4.5  ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3            8           5           4.5  ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4            8           5           4.5  น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5    ความกว้าง (เมตร)     ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5            8           5           4.5      น้ำตาลเข้ม

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6            8           5           4.5 เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)  สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1            9           6           4.5 ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)  สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2            9           6           4.5 ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3            9           6           4.5 ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4            9           6           4.5 น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5            9           6           4.5   น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

  

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6            9           6           4.5   เหลือง

 

 

Visitors: 224,841