ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแแกรงเหล็กฉีก

รุ่น 310 x 3660 mm.

Model WalkWay      ความกว้าง (มม.)      ความยาว (มม.)      สูงบ่า      หนา
WWS-01   310   3660   25   3
WWS-02   310   3660   25   5

 


 

 

ตะแแกรงเหล็กฉีก

รุ่น 423 x 4000 mm.

Model WalkWay     ความกว้าง (มม.)     ยาว (มม.)     สูงบ่า     หนา
WWS-03   423   4000   25   3
WWS-04   423   4000   25   5

 


Visitors: 214,109