ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รุ่น ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-07 (ไม่มีฉาก)

 

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ     ความกว้าง(ซม.)     เหล็กหนา(มม.)     ความยาว(ม.)     ความสูงบ่า(มม.)
                 
GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ            20             3           1             25

 


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-08 (มีฉาก)

 

Model GTS-08 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    ความกว้าง(ซม.)    เหล็กหนา(มม.)    ความยาว(ม.)    ความสูงบ่า(มม.)
                 
GTS-081 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ            20             3            1             25

 


Visitors: 221,339