บันไดสแตนเลสแผ่นลาย

บันไดแผ่นลาย

               บันไดแผ่นลาย (Checkered Plate) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วๆไป นิยมนำไปใช้ทำพื้นบันไดเพื่อกันลื่นล้มตามออฟฟิศ สำนักงาน ตามห้างสรรพสินค้า หรือพื้นทางเดินตามไซต์งานก่อสร้าง บันไดหนีไฟ งานที่ต้องการความคงทนถาวร 
พื้นห้องเย็นหรือโรงงานผลิตอาหารหรือห้องเย็น งานตกแต่งต่างๆ


วัสดุที่ใช้ในการผลิต

- เหล็กแผ่นลายซิงค์

                                       - เหล็กแผ่นลายดำ ผลิตความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

                                       - แผ่นลายสแตนเลส


รูปแบบบันไดสแตนเลสแผ่นลาย

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-01

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 mm.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-011 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-012 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-013 250 900 200

 


 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-01

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 mm.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-014 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-015 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-016 250 900 200

 


  

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-02

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 mm.  

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-02 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-021 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-022 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-023 250 900 200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 02

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-02 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-024 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-025 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-026 250 900 200

 


 

 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 03

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-031 250 700 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-032 250 800 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-033 250 900 70

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 03

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-03 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-034 250 700 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-035 250 800 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-036 250 900 70

 


  

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 04 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-04 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-041 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-042 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-043 250 900 200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 04 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-05 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-044 250 700 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-045 250 800 200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-046 250 900 200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 05 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-05 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-051 250 700 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-052 250 800 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-053 250 900 70

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 05 ( รุ่นเสริมฉสก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย รุ่น CS-RD-05 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-054 250 700 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-055 250 800 70
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-056 250 900 70

 


 

Visitors: 219,294