บันไดเหล็กแผ่นลาย

บันไดแผ่นลาย

               บันไดแผ่นลาย (Checkered Plate) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วๆไป นิยมนำไปใช้ทำพื้นบันไดเพื่อกันลื่นล้มตามออฟฟิศ สำนักงาน ตามห้างสรรพสินค้า หรือพื้นทางเดินตามไซต์งานก่อสร้าง บันไดหนีไฟ งานที่ต้องการความคงทนถาวร 
พื้นห้องเย็นหรือโรงงานผลิตอาหารหรือห้องเย็น งานตกแต่งต่างๆ


วัสดุที่ใช้ในการผลิต

- เหล็กแผ่นลายซิงค์

                                       - เหล็กแผ่นลายดำ ผลิตความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

                                       - แผ่นลายสแตนเลส


ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-01

เหล็กแผ่นลาย ความหนา 3 mm.

 

ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย รุ่น AS-RC-01 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-011 250 700 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-012 250 800 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-013 250 900 200

 


 

 

บันไดเหล็กแผ่นลาย 02

บันไดเหล็กแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย รุ่น AS-RC-02 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-021 250 700 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-022 250 800 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-023 250 900 200

 


  

บันไดเหล็กแผ่นลาย 03

บันไดเหล็กแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย รุ่น AS-RC-03 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-031 250 700 70
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-032 250 800 70
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-033 250 900 70

 


 

บันไดเหล็กแผ่นลาย 04 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดเหล็กแผ่นลาย ความหนา 3 มม.

ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย รุ่น AS-RC-04 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-041 250 700 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-042 250 800 200
ขั้นบันได เหล็กแผ่นลาย AS-RC-043 250 900 200

 


 

Visitors: 224,842