ประตูรั้วเหล็ก

                     ประตูรั้วบ้าน สร้างได้จากหลากหลายวัสดุ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นประตูรั้วสแตนเลส ซึ่งประตูรั้วเหล็กก็มีเช่นกัน ซึ่งประตูรั้วนั้นจะสร้างไว้ล้อมรอบบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอาณาเขตพื้นที่ความเป็นเจ้าของ และสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวประตูรั้วบ้านถือเป้นอีกจุดสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะประตูเหมือนด่านแรกที่คุณมองเห็นได้

 

                    ในเบื้องต้นขอนำเสนอ ประตูรั้วเหล็ก รั้วบ้านที่นิยมแบ่งเป็น 2 แบบ มีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ คือ 

แบบรุ่นหนาราคามาตรฐานทั่วไป (ใช้เหล็กหนา) และรองลงมาราคาจะย่อมเยา (ใช้เหล็กบาง) เป็นต้น

 

DR-E-01 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-011 1 4 1.2
DR-E-012 1 6 1.2
DR-E-013 1.5 4 1.2
DR-E-014 1.5 6 1.2
DR-E-015 2 4 1.2
DR-E-016 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-02 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-021 1 4 1.2
DR-E-022 1 6 1.2
DR-E-023 1.5 4 1.2
DR-E-024 1.5 6 1.2
DR-E-025 2 4 1.2
DR-E-026 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-03 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-031 1 4 1.2
DR-E-032 1 6 1.2
DR-E-033 1.5 4 1.2
DR-E-034 1.5 6 1.2
DR-E-035 2 4 1.2
DR-E-036 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-04 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-041 1 4 1.2
DR-E-042 1 6 1.2
DR-E-043 1.5 4 1.2
DR-E-044 1.5 6 1.2
DR-E-045 2 4 1.2
DR-E-046 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-05 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-051 1 4 1.2
DR-E-052 1 6 1.2
DR-E-053 1.5 4 1.2
DR-E-054 1.5 6 1.2
DR-E-055 2 4 1.2
DR-E-056 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-06 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-061 1 4 1.2
DR-E-062 1 6 1.2
DR-E-063 1.5 4 1.2
DR-E-064 1.5 6 1.2
DR-E-065 2 4 1.2
DR-E-066 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-07 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-071 1 4 1.2
DR-E-072 1 6 1.2
DR-E-073 1.5 4 1.2
DR-E-074 1.5 6 1.2
DR-E-075 2 4 1.2
DR-E-076 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-08 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-081 1 4 1.2
DR-E-082 1 6 1.2
DR-E-083 1.5 4 1.2
DR-E-084 1.5 6 1.2
DR-E-085 2 4 1.2
DR-E-086 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-09 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-091 1 4 1.2
DR-E-092 1 6 1.2
DR-E-093 1.5 4 1.2
DR-E-094 1.5 6 1.2
DR-E-095 2 4 1.2
DR-E-096 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

DR-E-010 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0101 1 4 1.2
DR-E-0102 1 6 1.2
DR-E-0103 1.5 4 1.2
DR-E-0104 1.5 6 1.2
DR-E-0105 2 4 1.2
DR-E-0106 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-011 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0111 1 4 1.2
DR-E-0112 1 6 1.2
DR-E-0113 1.5 4 1.2
DR-E-0114 1.5 6 1.2
DR-E-0115 2 4 1.2
DR-E-0116 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-012 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0121 1 4 1.2
DR-E-0122 1 6 1.2
DR-E-0123 1.5 4 1.2
DR-E-0124 1.5 6 1.2
DR-E-0125 2 4 1.2
DR-E-0126 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-013 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0131 1 4 1.2
DR-E-0132 1 6 1.2
DR-E-0133 1.5 4 1.2
DR-E-0134 1.5 6 1.2
DR-E-0135 2 4 1.2
DR-E-0136 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-014 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0141 1 4 1.2
DR-E-0142 1 6 1.2
DR-E-0143 1.5 4 1.2
DR-E-0144 1.5 6 1.2
DR-E-0145 2 4 1.2
DR-E-0146 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

 

DR-E-015 ความสูง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความหนา (มิลลิเมตร)
DR-E-0151 1 4 1.2
DR-E-0152 1 6 1.2
DR-E-0153 1.5 4 1.2
DR-E-0154 1.5 6 1.2
DR-E-0155 2 4 1.2
DR-E-0156 2 6 1.2

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

-  มีความแข็งแรง

-  สามารถกำหนดขนาดเองได้ หรือสั่งผลิตตามแบบ

-  เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

-  สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Powder coating ยากต่อการหลุดร่อน

-  ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

Visitors: 224,843