ลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ ฟรีโรลเลอร์ (Free Roller)

          ลูกกลิ้งลำเลียง หรือฟรีโรลเลอร์ (Free Roller) ที่ใช้กับรางคอนเวเยอร์ เพื่อลำเลียงสินค้าบนสายพานหรือบนลูกกลิ้งลำเลียงนี้ เคลื่อนย้ายสินค้าไปในทิศทางที่ผู้บังคับต้องการได้ สะดวกต่อการขนย้ายสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้าได้ดี มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 
 

Free Roller R25

ขนาด  25 mm.

Model FR-01 ความหนา 1.2 mm. 

Model FR-01 Free Roller R25 ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-011 Free Roller R25 300 320
Model FR-012 Free Roller R25 400 420
Model FR-013 Free Roller R25 500 520
Model FR-014 Free Roller R25 600 620

 

Free Roller R32

ขนาด 32 mm.

Model FR-02 ความหนา 1.2 mm. 

Model FR-02 Free Roller R32 ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-021 Free Roller R32 300 320
Model FR-022 Free Roller R32 400 420
Model FR-023 Free Roller R32 500 520
Model FR-024 Free Roller R32 600 620

 

Free Roller R38

ขนาด 38 mm.

Model FR-03 ความหนา 1.2 mm.

Model FR-03 Free Roller R38 ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-031 Free Roller R38 300 325
Model FR-032 Free Roller R38 400 425
Model FR-033 Free Roller R38 500 525
Model FR-034 Free Roller R38 600 630
Model FR-035 Free Roller R38 700 730
Model FR-036 Free Roller R38 800 830

 

Free Roller R50

ขนาด 50 mm.

Model FR-04 ความหนา 1.6 mm.

Model FR-04 Free Roller R50 ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-041 Free Roller R50 300 325
Model FR-042 Free Roller R50 400 425
Model FR-043 Free Roller R50 500 525
Model FR-044 Free Roller R50 600 630
Model FR-045 Free Roller R50 700 730
Model FR-046 Free Roller R50 800 830

 

Free Roller R60

ขนาด 60 mm.

Model FR-03 ความหนา 2 mm.

Model FR-05 Free Roller R60 ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-051 Free Roller R60 300 325
Model FR-052 Free Roller R60 400 425
Model FR-053 Free Roller R60 500 525
Model FR-054 Free Roller R60 600 630
Model FR-055 Free Roller R60 700 730
Model FR-056 Free Roller R60 800 830

 

Visitors: 219,293