หมวดที่ 2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต


 • เบอร์ฮาย (7).png
  รางปูนสำเร็จรูป รางปูน เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้สำหรับการระบายน้ำคลองและระบบส่งน้ำ มีรูปทรงเป็นตัว U หรือ V และมีฝาปิด มีขนาดตั้งแต่ 0.25 x 0.25 ม. ถึง 3.6 x 3.6 ม. ขนาด รางปูนสำเ...

 • เบอร์ฮาย (8).png
  ตอม่อเสาไฟฟ้า ตอม่อเสาไฟฟ้า หรือ ฐานเสาไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเสาไฟฟ้าที่ใช้เพื่อรองรับเสาไฟฟ้า โดยมีหลายขนาดและรูปแบบตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำ...

 • เบอร์ฮาย (9).png
  เสาไฟคอนกรีตคืออะไร เสาไฟคอนกรีตคือเสาที่ใช้ในการรองรับสายไฟฟ้าให้อยู่เหนือพื้นดิน โดยมีหลากหลายขนาดให้เลือก มาตรฐาน กฟภ. รูปแบบที่นิยมใช้กันคือคอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จรูปมี...

 • เบอร์ฮาย (10).png
  ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตคือท่อระบายน้ำที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกดของดินและน้ำ และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยท่อคอนกรีตมักจะใช้ในงานระบายน้ำ เช่...

 • เบอร์ฮาย (16).png
  แผ่นพื้นคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตคือ แผ่นพื้นที่ผลิตจากคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับน้ำหนักได้สูง โดยมักใช้ในการก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นฐานของโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร สะพา...

 • เบอร์ฮาย (17).png
  แบริเออร์ แบริเออร์ หรือตัวกันถนน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กั้นแบ่งช่องจราจรบนท้องถนน โดยส่วนมากจะถูกติดตั้งข้างทางหรือบริเวณเกาะกลาง เพื่อป้องกันการชนกันของรถหรือเพื่อใช้ในการกั้นเขตแดนชั...

 • เบอร์ฮาย (18).png
  บ่อพักคอนกรีต บ่อพักคอนกรีต (Precast Manhole) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนหนทาง เช่น การวาง...
Visitors: 219,295