หมวดที่ 6 ระบบประปาและชลประทาน


 • เบอร์ฮาย (28).png
  ท่อ HDPE ท่อ HDPE หมายถึง High-Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงและความทนทานต่อการกัดกร่อน สำหรับงานประปาท่อแรงดันน้ำสูงและแรงดันน้ำต่ำ ท่อ HDPE ม...

 • เบอร์ฮาย (29).png
  ตะแกรงกันกลิ่น ตะแกรงกันกลิ่นคือตะแกรงระบายน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกันกลิ่นและแมลงจากท่อน้ำทิ้ง ภายในตะแกรงมีถ้วยติดไว้ใต้ตะแกรง ซึ่งภายในถ้วยนี้จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่และมีปริมาณ...

 • เบอร์ฮาย (30).png
  เครื่องปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำคือเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ ประกอบด้วยส่วนหัวปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มเคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยแรงดันและปริมา...

 • เบอร์ฮาย (31).png
  ผ้ายางปูบ่อ พลาสติกปูบ่อเป็นวัสดุที่ใช้ในการปูบ่อเพื่อเก็บน้ำ มีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตร ถึง 3.0 มิลลิเมตร และมีความหนาให้เลือกตามความต้องการ สั่งซื้อสินค้า Line : @spg2 Tel :...

 • เบอร์ฮาย (32).png
  ตาข่ายกันดินสไลด์ (Geocell) ตาข่ายกันดินสไลด์ (Geocell) เป็นแผ่นตาข่ายที่ใช้ในงานก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์เพื่อปกป้องหน้าดินและกันดินสไลด์ มีความหนาแน่นสูง ผลิตจากวัสดุพลาสติก High ...

 • เบอร์ฮาย (33).png
  ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บน้ำประปาหรือน้ำฝนเพื่อใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล หรือเพื่อสำรองน้ำใช้ในกรณีฉุกเฉิน สั่งซื้อสินค้า Line : @spg2 Tel : 093-682-2108

 • เบอร์ฮาย (34).png
  ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล มักใช้ในครัวเรือน บ้าน สำนักงาน หอพัก และสถานที่อื่นๆ ที่มีการส่งน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสามารถรับน้ำเ...

 • เบอร์ฮาย (35).png
  ท่อพีวีซี (PVC) ท่อพีวีซี (PVC) คือท่อที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในระบบประปาและการเกษตร โดยมีคุณลักษณะที่ดีหลายประการ ท่อพีวีซีมีขนาดที่หลา...
Visitors: 221,338