หมวดที่ 7 ถนนและฟุตบาท


  • เบอร์ฮาย (36).png
    เสาไฟโซล่าเซลล์ เสาไฟโซล่าเซลล์เป็นเสาที่ใช้ในระบบไฟถนนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อให้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง โดยมีความแข็งแรงและท...

  • เบอร์ฮาย (37).png
    ยางมะตอย ยางมะตอยคือวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียวและความหนืดต่ำ มันมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ทึบน้ำ และมีแรงยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี ยางมะตอยนิยมนำมาใช้ในงานก่อส...

  • เบอร์ฮาย (38).png
    รั้วมอเตอร์เวย์ รั้วมอเตอร์เวย์ หรือรั้วตะแกรงเหล็กเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานรั้วในพื้นที่ความยาวเป็นพิเศษ มีข้อดีทั้งในเรื่องของการประหยัด ความแข็งแรง และมีมาตรฐานในเรื่องขอ...
Visitors: 221,338