หมวดที่ 8 บ้านและสวน


 • เบอร์ฮาย (39).png
  เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า (Lawn mower) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับตัดหญ้าและพืชที่ไม่ต้องการภายในพื้นที่สวน หรือบริเวณสนามหญ้ารอบ ๆ บ้าน ส่วนประกอบของตัวเครื่องมักจ...

 • เบอร์ฮาย (40).png
  ชุดโต๊ะอาหาร ชุดโต๊ะอาหารคือชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ซึ่งประกอบด้วยโต๊ะอาหารและเก้าอี้ มักมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับคนที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกัน โต๊ะอาหารมาในหลายรู...

 • เบอร์ฮาย (41).png
  เครื่องย่อยกิ่งไม้และวัชพืช เครื่องย่อยกิ่งไม้และวัชพืชคือเครื่องมือที่ใช้ในการสับวัสดุทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ หรือเศษวัชพืช ให้มีขนาดเล็กลง และสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไ...

 • เบอร์ฮาย (42).png
  พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมดินเป็นวัสดุทางการเกษตรที่เรานำมาใช้กันโดยทั่วไป เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน สำหรับวัสดุ...

 • เบอร์ฮาย (43).png
  พลาสติกสานคลุมวัชพืช พลาสติกสานคลุมวัชพืชเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณรอบๆ พืชผล โดยใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกสานสีดำ หรือมีสีอื่น ๆ ผสมกัน เช่น สีดำ-ขาว สีดำ-เหลือ...
Visitors: 221,338