เสาไฟพร้อมแผงโซล่าเซลล์


          เสาไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน ด้วยวิธีติดตั้ง

ถ้วยยึดจับสายไฟฟ้า สำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพาดสายไฟไว้เหนือพื้นดินสูง ๆ ก็เนื่องจากว่าสายไฟฟ้า

โดยทั่วไปนั้นเป็นสายเปลือยที่มีอันตรายต่อผู้ที่ไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ และถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลกระทบอื่นๆ  อีกมากมาย

          ในส่วนของเสาไฟฟ้าก็ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคงระดับหนึ่ง อีกทั้งควรจะต้องรองรับน้้ำหนักได้ดีและ

ไม่หักโค่นง่าย ในอดีตนั้น เสาไฟฟ้ายุคแรก ๆ ทำด้วยไม้ แต่เมื่อไม้เริ่มหายาก และไม่สามารถใช้งานได้นาน จึงมีการ

เปลี่ยนวัสดุเป็นเสาคอนกรีตแทน ในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้เห็นด้วยและมีการเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเป็นเสาคอนกรีตแล้ว แต่อาจจะยังหลงเหลือในพื้นที่ชนบทห่างไกลบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็จะมีการ

                                               เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตทั้งหมดในอนาคต


Sola Street Model 1 (แบบหัวกลม)

Sola Street Model 1ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 01033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

 

Sola Street Model 2 (แบบหัวเหลี่ยม)

Sola Street Model 2ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 02033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

 

Sola Street Model 3 (แบบกิ่งก้าน)

Sola Street Model 3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 03033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

Visitors: 224,844