เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ให้เหมาะสมกับการงานแต่ละประเภท และช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในด้านการใช้งาน โดยเหล็กรูปพรรณก็คล้าย ๆ กับต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงที่ชัดเจน หากเวลาที่จะใช้ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานโครงสร้าง หรืองานศิลป์ ก็ต้องนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นรูปทรงให้เหมาะสมตามที่ต้องการ

เหล็กฉาก

 

เหล็กแบน

 

เหล็กกล่องเหลี่ยม

 

เหล็กกล่องแบน

 

เหล็กท่อกลม

 

เหล็กรางน้ำตัวซี

 

เหล็กรางน้ำ

 

เหล็กเอชบีม

 

เหล็กไอบีม

 

เหล็กแผ่นลาย

 

 

Visitors: 224,842