ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

            จากผู้ผลิตตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อโดยตรง ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตกี่ชิ้นก็ผลิตได้ ราคาย่อมเยาว์ แต่คุณภาพเกินร้อย 

  • รุ่นชุบกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม
  • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท

 

   ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เกรทติ้ง Grating

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    กว้าง (ซม.)    เหล็กหนา (มม.)   ความยาวมาตรฐาน (ม.)      ความสูงบ่า (มม.)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         3 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         3 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      60 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      70 ซม.         6 มม.                        1 ม.                  50 มม.

 

#TAG ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อแมนโฮล ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ ตะแกรงสระว่ายน้ำ ฝาบ่อแมนโฮล รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต Steel Grating HDG Hot Dip Galvanized ไฟเบอร์กลาส Fiberglass Grating ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง ฝาบ่อแมนโฮล ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ Manhole ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ทางเดินพลาสติก แผ่นพลาสติกรองพื้น ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ Plastic Swimming Pool รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต ท่อปูน ท่อคอนกรีต 

 

 

รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

4. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

5. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

 

 

ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก

ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ

ความสูงบ่าตะแกรง 25 , 38 , 50 , 65 , 75 และ 100 มิลลิเมตร

 

 

1)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25

 


 

 

2)

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-02

Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 3 1 38
GTS-022 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 6 1 38
GTS-023 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 3 1 38
GTS-024 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 6 1 38
GTS-025 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 3 1 38
GTS-026 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 6 1 38

 


 

 

3)

รางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-03

Model GTS-03 รางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 รางระบายน้ำเหล็ก 30 4 1 50
GTS-032 รางระบายน้ำเหล็ก 30 6 1 50
GTS-033 รางระบายน้ำเหล็ก 40 4 1 50
GTS-034 รางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 50
GTS-035 รางระบายน้ำเหล็ก 50 4 1 50
GTS-036 รางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 50
GTS-037 รางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 50
GTS-038 รางระบายน้ำเหล็ก 70 6 1 50

 


 

 

4)

ฝาปิดบ่อพัก

รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-04

Model GTS-04 ฝาปิดบ่อพัก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 ฝาปิดบ่อพัก 30 4 1 65
GTS-042 ฝาปิดบ่อพัก 30 6 1 65
GTS-043 ฝาปิดบ่อพัก 40 4 1 65
GTS-044 ฝาปิดบ่อพัก 40 6 1 65
GTS-045 ฝาปิดบ่อพัก 50 4 1 65
GTS-046 ฝาปิดบ่อพัก 50 6 1 65
GTS-047 ฝาปิดบ่อพัก 60 6 1 65
GTS-048 ฝาปิดบ่อพัก 70 6 1 65

 


 

 

5)

ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-05

Model GTS-05 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 3 1 75
GTS-052 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 75
GTS-053 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 9 1 75
GTS-054 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 75
GTS-055 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 9 1 75
GTS-056 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 75
GTS-057 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 9 1 75
GTS-058 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 6 1 75
GTS-059 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 9 1 75
  GTS-0510 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 6 1 75
GTS-0511 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 9 1 75
GTS-0512 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 12 1 75
ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)

 


 

 

6)

ฝาท่อ รุ่นหนาพิเศษ (ใช้ตามหน่วยงานราชการและอื่นๆ)

รุ่นความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-06

Model GTS-06 ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ฝาท่อ รุ่นหนา 50 6 1 100
GTS-062 ฝาท่อ รุ่นหนา 50 9 1 100
GTS-063 ฝาท่อ รุ่นหนา 60 6 1 100
GTS-064 ฝาท่อ รุ่นหนา 60 9 1 100
GTS-065 ฝาท่อ รุ่นหนา 70 6 1 100
GTS-066 ฝาท่อ รุ่นหนา
70 9 1 100
GTS-067 ฝาท่อ รุ่นหนา 80 6 1 100
GTS-068 ฝาท่อ รุ่นหนา 80 6 1 100
GTS-069 ฝาท่อ รุ่นหนา 100 9 1 100
   GTS-0610 ฝาท่อ รุ่นหนา 100 12 1 100
ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.)ู ความสูงบ่า(มม.)

 


 

 

 

Visitors: 4,589