ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

            จากผู้ผลิตตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อโดยตรง มีผลงานการันตีมามากกว่า1,000โครงการ หรือมากกว่า10,000ชิ้น ส่งสินค้าทั่วประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ จัดจำหน่ายไม่มีขั้นต่ำในการผลิตกี่ชิ้นก็ผลิตได้ ลูกค้ามีแบบหรือมีขนาดที่ต้องการรับผลิตทุกขนาด

จำหน่ายราคาย่อมเยาว์ แต่คุณภาพเกินราคา ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานมอก.

สั่งซื้อสั่งผลิตตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

  • รุ่นชุบกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม
  • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท

บริการจัดส่งเร็ว รับประกันคุณภาพ งานตรงตามแบบ

 

   ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เกรทติ้งGrating

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    กว้าง (ซม.)    เหล็กหนา (มม.)   ความยาวมาตรฐาน (ม.)      ความสูงบ่า (มม.)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         3 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         3 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.         4 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      60 ซม.         6 มม.                       1 ม.                   50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      70 ซม.         6 มม.                        1 ม.                  50 มม.

 

 

รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

4. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

5. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

 

 

ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก

ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ

ความสูงบ่าตะแกรง 25 , 38 , 50 , 65 , 75 และ 100 มิลลิเมตร

 

 

1)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25

 


 

 

2)

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-02

Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 3 1 38
GTS-022 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 6 1 38
GTS-023 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 3 1 38
GTS-024 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 6 1 38
GTS-025 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 3 1 38
GTS-026 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 6 1 38

 


 

 

3)

รางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-03

Model GTS-03 รางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 รางระบายน้ำ 30 4 1 50
GTS-032 รางระบายน้ำ 30 6 1 50
GTS-033 รางระบายน้ำ 40 4 1 50
GTS-034 รางระบายน้ำ 40 6 1 50
GTS-035 รางระบายน้ำ 50 4 1 50
GTS-036 รางระบายน้ำ 50 6 1 50
GTS-037 รางระบายน้ำ 60 6 1 50
GTS-038 รางระบายน้ำ 70 6 1 50

 


 

 

4)

ฝาปิดบ่อพัก

รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-04

Model GTS-04 ฝาปิดบ่อพัก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 ฝาปิดบ่อพัก 30 4 1 65
GTS-042 ฝาปิดบ่อพัก 30 6 1 65
GTS-043 ฝาปิดบ่อพัก 40 4 1 65
GTS-044 ฝาปิดบ่อพัก 40 6 1 65
GTS-045 ฝาปิดบ่อพัก 50 4 1 65
GTS-046 ฝาปิดบ่อพัก 50 6 1 65
GTS-047 ฝาปิดบ่อพัก 60 6 1 65
GTS-048 ฝาปิดบ่อพัก 70 6 1 65

 


 

 

5)

ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-05

Model GTS-05 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051 ฝาท่อระบายน้ำ 40 3 1 75
GTS-052 ฝาท่อระบายน้ำ 40 6 1 75
GTS-053 ฝาท่อระบายน้ำ 40 9 1 75
GTS-054 ฝาท่อระบายน้ำ 50 6 1 75
GTS-055 ฝาท่อระบายน้ำ 50 9 1 75
GTS-056 ฝาท่อระบายน้ำ 60 6 1 75
GTS-057 ฝาท่อระบายน้ำ 60 9 1 75
GTS-058 ฝาท่อระบายน้ำ 70 6 1 75
GTS-059 ฝาท่อระบายน้ำ 70 9 1 75
       GTS-0510 ฝาท่อระบายน้ำ             80        6    1 75
      GTS-0511 ฝาท่อระบายน้ำ             80        9   1 75
      GTS-0512 ฝาท่อระบายน้ำ            80        12   1 75
ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)

 

 6)

ฝาท่อ รุ่นหนาพิเศษ (ใช้ตามหน่วยงานราชการและอื่นๆ)

รุ่นความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-06

Model GTS-06 ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ฝาท่อ 50 6 1 100
GTS-062 ฝาท่อ 50 9 1 100
GTS-063 ฝาท่อ 60 6 1 100
GTS-064 ฝาท่อ 60 9 1 100
GTS-065 ฝาท่อ 70 6 1 100
GTS-066 ฝาท่อ
70 9 1 100
GTS-067 ฝาท่อ 80 6 1 100
GTS-068 ฝาท่อ 80 6 1 100
GTS-069 ฝาท่อ 100 9 1 100
       GTS-0610 ฝาท่อ           100        12   1 100
ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.)ู ความสูงบ่า(มม.)

 


 

 

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-07 (ไม่มีฉาก)

 

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ     ความกว้าง(ซม.)     เหล็กหนา(มม.)     ความยาว(ม.)     ความสูงบ่า(มม.)
                 
GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ     20    3    1    25

 


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-08 (มีฉาก)

 

Model GTS-08 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    ความกว้าง(ซม.)    เหล็กหนา(มม.)    ความยาว(ม.)    ความสูงบ่า(มม.)
                 
GTS-081 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ   20   3    1   25

 

ตะแกรงรางระบายน้ำ

ตะแกรงรางระบายน้ำ ของแมททีเรียล จะเป็นตะแกรงเหล็กตามแบบมาตรฐานที่มีสินค้าพร้อมส่ง – สั่งผลิตตามแบบของลูกค้าได้ไม่จำนวนจำกัด  การเชื่อมสินค้าของเราจะเชื่อมรอบ เชื่อมเต็ม  ไม่แต้มจุด  จึงทำให้สินค้าของเรามีความแข็งแรง  คงทน  ไม่หลุดง่าย  มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตะแกรงรางระบายน้ำ สามารถเลือกการทำสีได้หลายแบบ คือ  แบบเหล็กธรรมดา  แบบชุบกาวาไนซ์(Hot Dip Galvanized)  และแบบพ่นสี
คุณภาพสินค้าของตะแกรงรางระบายน้ำ
1. มีตามขนาดมาตรฐาน 20ซม. 30 ซม และ 40  ซม. ยาว 1 เมตร
2. การชุบกาวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized)  เคลือบผิว
3. สินค้าของแมททีเรียลผลิตจาก เหล็กกล้าเกรด A ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
4. ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแบบ ขนาดที่ต้องการได้
6. สินค้ามีแบบพร้อมส่ง และ สั่งผลิตตามแบบ

 

Visitors: 219,294