MT-B : รั้วศรเหล็กแหลม

MT-B : รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-B คือ รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูปที่มีลักษณะ เพิ่มลวดลาย " O " หรือ " วงกลม " เข้ามาในรั้วศรเหล็กแหลม 

โดยจะมีลวดลายวงกลมที่เริ่มตั้งแต่โมเดล MT-B-01 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อเลือกสั่งได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากโมเดลที่ระบุไว้ได้

สี : สีฝุ่นอบ สีที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สีดำ และ สีขาว หรือเลือกเฉดสีอื่นๆได้ หรือ เลือกสั่งแบบชุบกัลวาไนซ์ จะช่วยยืดอายุการเกิดสนิมให้เกิดสนิมได้ช้ากว่าการพ่นสี

 

ครบจบในที่เดียว ด้วยราคามิตรภาพ 

ผลิต ส่งมอบ และติดตั้งรั้วศรเหล็กแหลม

 

 

 
 
Model  MT-B

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-01 รั้วบ้านกันขโมย

โมเดล MT-B-01 รั้วบ้านกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-B-011 รั้วบ้านกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-012 รั้วบ้านกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-013 รั้วบ้านกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-014 รั้วบ้านกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-015 รั้วบ้านกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-016 รั้วบ้านกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-02 เหล็กแหลมรั้วบ้าน

โมเดล MT-B-02 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-B-021 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-022 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-023 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-024 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-025 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-026 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-B-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-B-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-04 รั้วเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) สี
MT-B-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-B-05 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป

โมเดล MT-B-05 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-B-051 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-052 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-053 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-054 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-055 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-B-056 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

 

 

Visitors: 224,842