MT-C : รั้วศรเหล็กแหลม

MT-C : รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-C คือ รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูปที่มีลักษณะ เพิ่มลวดลาย " C " หรือ " ตัวซี หรือครึ่งวงกลม " เข้ามาในรั้วศรเหล็กแหลม 

โดยจะมีลวดลายวงกลมที่เริ่มตั้งแต่โมเดล MT-C1-01 และ MT-C2-01 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อเลือกสั่งได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากโมเดลที่ระบุไว้ได้

สี : สีฝุ่นอบ สีที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สีดำ และ สีขาว หรือเลือกเฉดสีอื่นๆได้ หรือ เลือกสั่งแบบชุบกัลวาไนซ์ จะช่วยยืดอายุการเกิดสนิมให้เกิดสนิมได้ช้ากว่าการพ่นสี

  

 

 

ครบจบในที่เดียว ด้วยราคามิตรภาพ  

ผลิต ส่งมอบ และติดตั้งรั้วศรเหล็กแหลม

 

 

 

Model  MT-C1

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-01 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย

โมเดล MT-C1-01 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C1-011 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-012 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-013 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-014 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-015 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-016 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-02 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป

โมเดล MT-C1-02 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C1-021 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-022 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-023 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-024 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-025 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-026 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-C1-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C1-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-04 รั้วเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C1-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C1-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน

โมเดล MT-C1-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C1-051 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-052 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-053 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-054 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-055 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C1-056 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

Model  MT-C2

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-01 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย

โมเดล MT-C2-01 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C2-011 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-012 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-013 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-014 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-015 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-016 รั้วเหล็กแหลมกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-02 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป

โมเดล MT-C2-02 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C2-021 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-022 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-023 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-024 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-025 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-026 รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-C2-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C2-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-04 รั้วเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C2-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-C2-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน

โมเดล MT-C2-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-C2-051 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-052 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-053 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-054 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-055 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-C2-056 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

Visitors: 179,973