ตู้เก็บถังดับเพลิง

ตู้เก็บถังดับเพลิง 

มีจำหน่าย 3 ขนาดด้วยกัน

1. ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว

2. ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่

3. ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบสำหรับเก็บสาย

 

 

 

 

 

 

ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบเดี่ยว (สแตนเลส)

Model F-01

Model F-01 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-01-1 40 70 20 สแตนเลส ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-01-2 40 70 20 สแตนเลส นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

 

ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบเดี่ยว (เหล็ก)

Model F-02

Model F-02 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-02-1 40 70 20 เหล็ก ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-02-2 40 70 20 เหล็ก นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...

 

ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบคู่ (สแตนเลส)

Model F-03

Model F-03 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-03-1 60 70 20 สแตนเลส ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-03-2 60 70 20 สแตนเลส นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

 

ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบคู่ (เหล็ก)

Model F-04

Model F-03 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-04-1 60 70 20 เหล็ก ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-04-2 60 70 20 เหล็ก นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

         

ตู้เก็บถังดับเพลิงสำหรับเก็บสาย (สแตนเลส)

Model F-05

Model F-05 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-05-1 60 70 20 สแตนเลส ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-05-2 60 70 20 สแตนเลส นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

         

ตู้เก็บถังดับเพลิงสำหรับเก็บสาย (เหล็ก)

Model F-06

Model F-06 กว้าง (cm.) สูง (cm.) ลึก (cm.) วัสดุ กระจก สี
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-06-1 60 70 20 เหล็ก ธรรมดา แดง
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบเดี่ยว F-06-2 60 70 20 เหล็ก นิรภัย แดง

 

 


 

 

 

Visitors: 224,844