สแตนเลสแผ่น

จำหน่ายสแตนเลสแผ่น สแตนเลสคอยด์ แผ่นสแตนเลสสั่งตัด 

สแตนเลสsus304 สแตนเลสsus430 และสแตนเลสเกรดพิเศษต่างๆ 

จำหน่ายทั้งตัดตามขนาด และจำหน่ายแบบม้วนคอยด์ สินค้าคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-01 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-011 400 400 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-012 500 500 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-013 600 600 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-014 800 800 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-015 1000 1000 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 304-016 1200 1200 0.3

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-02 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-021 400 400 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-022 500 500 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-023 600 600 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-024 800 800 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-025 1000 1000 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 304-026 1200 1200 0.4

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-03 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-031 400 400 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-032 500 500 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-033 600 600 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-034 800 800 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-035 1000 1000 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 304-036 1200 1200 0.5

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

SUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-04 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-041 400 400 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-042 500 500 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-043 600 600 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-044 800 800 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-045 1000 1000 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 304-046 1200 1200 0.6

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-05 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-051 400 400 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-052 500 500 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-053 600 600 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-054 800 800 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-055 1000 1000 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 304-056 1200 1200 0.7

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สเตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-06 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-061 400 400 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-062 500 500 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-063 600 600 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-064 800 800 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-065 1000 1000 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 304-066 1200 1200 0.8

 

 

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

สเตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-07 กว้าง (mm.) ยาว (m.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-071 400 100 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-072 500 100 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-073 600 100 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-074 800 100 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-075 1000 100 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 304-076 1200 100 1.0

 

 


 


สแตนเลสแผ่น

สแตนเลสSUS 304

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-08 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 304-081 400 400 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-082 500 500 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-083 600 600 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-084 800 800 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-085 1000 1000 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 304-086 1200 1200 1.2

 

 


 

 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 3430-09 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-091 400 400 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-092 500 500 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-093 600 600 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-094 800 800 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-095 1000 1000 0.3
สแตนเลสแผ่น SUS 430-096 1200 1200 0.3

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-10 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-101 400 400 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-102 500 500 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-103 600 600 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-104 800 800 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-105 1000 1000 0.4
สแตนเลสแผ่น SUS 430-106 1200 1200 0.4

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-11 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-111 400 400 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-112 500 500 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-113 600 600 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-114 800 800 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-115 1000 1000 0.5
สแตนเลสแผ่น SUS 430-116 1200 1200 0.5

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-12 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-121 400 400 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-122 500 500 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-123 600 600 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-124 800 800 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-125 1000 1000 0.6
สแตนเลสแผ่น SUS 430-126 1200 1200 0.6

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-13 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-131 400 400 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-132 500 500 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-133 600 600 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-134 800 800 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-135 1000 1000 0.7
สแตนเลสแผ่น SUS 430-136 1200 1200 0.7

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-14 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-141 400 400 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-142 500 500 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-143 600 600 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-144 800 800 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-145 1000 1000 0.8
สแตนเลสแผ่น SUS 430-146 1200 1200 0.8

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสแตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สเตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-15 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-151 400 400 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-152 500 500 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-153 600 600 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-154 800 800 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-155 1000 1000 1.0
สแตนเลสแผ่น SUS 430-156 1200 1200 1.0

 

 


 

สแตนเลสแผ่น

แผ่นสเตนเลสSUS 430

Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4

สเตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-16 กว้าง (mm.) ยาว (mm.) หนา (mm.)
สแตนเลสแผ่น SUS 430-161 400 400 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-162 500 500 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-163 600 600 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-164 800 800 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-165 1000 1000 1.2
สแตนเลสแผ่น SUS 430-166 1200 1200 1.2

 

 


 

Visitors: 148,397