DR-D : ประตูรั้วสแตนเลส

ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วสแตนเลส

งานสั่งทำตามแบบลูกค้า สั่งขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงได้ตามต้องการ

สามารถเลือกสั่งขนาดประตูรั้วบ้านสแตนเลสความกว้าง ความยาว ความสูงตามตารางด้านล่างได้เลย มีหลากหลายโมเดล หรือลูกค้ามีแบบอยู่แล้วก็สามารถส่งให้เราผลิตตามแบบให้ได้

งานประตูรั้วบ้าน งานประตูรั้วสแตนเลสคุณภาพ 

ใช้วัสดุจากสแตนเลสแท้เกรดอย่างดีคุณภาพแน่นอน

 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-D-01

 

          

 

Model DR-D-01 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-D-011 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-012 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-013 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-014 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-015 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-016 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-017 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-018 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-019 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0110 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0111 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0112 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-D-02

 

Model DR-D-02 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-D-021 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-022 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-023 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-024 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-025 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-026 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-027 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-028 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-029 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0210 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0211 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-D-0212 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 

 


 

Visitors: 219,294