รั้วชั่วคราว

รั้วชั่วคราว แผงรั้วชั่วคราว

รั้วชั่วคราว ชนิดชุบกัลวาไนซ์ 

มีจำหน่ายหลายรูปแบบ หลายสไตล์ สามารถเปลี่ยนแผงรั้วได้ตามต้องการ

  • เหมาะกับงานกั้นพื้นที่ชั่วคราว 
  • แบ่งอาณาเขต
  • แบ่งกั้นพื้นที่
  • แบ่งกั้นพื้นที่ทำงาน / ก่อสร้าง
  • แบ่งเขตสนาม
  • จัดระเบียบพื้นที่


 

รั้วชั่วคราว

Model TE-A-01

แผงลวดตาข่าย

  Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) เบอร์ลวด
Hot TE-A-011 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.0 2.5 10
  TE-A-012 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.2 2.5 10
Hot TE-A-013 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.5 2.5 10
  TE-A-014 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.8 2.5 10
Hot TE-A-015 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.0 2.5 10
  TE-A-016 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.5 2.5 10

 

*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า 

*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน

 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-A-02

แผงลวดตาข่าย

Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) เบอร์ลวด
TE-A-021 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.0 2.5 11
TE-A-022 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.2 2.5 11
TE-A-023 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.5 2.5 11
TE-A-024 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.8 2.5 11
TE-A-025 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.0 2.5 11
TE-A-026 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.5 2.5 11

 

*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า 

*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน

 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-A-03

แผงลวดตาข่าย

  Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) เบอร์ลวด
Hot TE-A-031 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.0 2.5 12
  TE-A-032 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.2 2.5 12
Hot TE-A-033 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.5 2.5 12
  TE-A-034 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.8 2.5 12
Hot TE-A-035 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.0 2.5 12
  TE-A-036 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.5 2.5 12

 

*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า 

*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน

 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-A-04

แผงลวดตาข่าย

Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) เบอร์ลวด
TE-A-041 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.0 2.5 13
TE-A-042 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.2 2.5 13
TE-A-043 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.5 2.5 13
TE-A-044 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.8 2.5 13
TE-A-045 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.0 2.5 13
TE-A-046 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.5 2.5 13

 

*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า 

*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน

 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-A-05

แผงลวดตาข่าย

Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) เบอร์ลวด
TE-A-051 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.0 2.5 14
TE-A-052 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.2 2.5 14
TE-A-053 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.5 2.5 14
TE-A-054 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 1.8 2.5 14
TE-A-055 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.0 2.5 14
TE-A-056 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก 2.5 2.5 14

 

*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า 

*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน

 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-B-01

แผงเหล็กฉีก

Model TE-B-01 รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดรู(mm.) ลวดหนา(mm.)
TE-B-011 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.0 2.5 12x30.5 1.2
TE-B-012 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.2 2.5 12x30.5 1.2
TE-B-013 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.5 2.5 12x30.5 1.2
TE-B-014 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.8 2.5 12x30.5 1.2
TE-B-015 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.0 2.5 12x30.5 1.2
TE-B-016 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.5 2.5 12x30.5 1.2

 


 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-B-02

แผงเหล็กฉีก

Model TE-B-01 รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-B-021 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.0 2.5 12x30.5 1.6
TE-B-022 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.2 2.5 12x30.5 1.6
TE-B-023 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.5 2.5 12x30.5 1.6
TE-B-024 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.8 2.5 12x30.5 1.6
TE-B-025 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.0 2.5 12x30.5 1.6
TE-B-026 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.5 2.5 12x30.5 1.6

 


 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-B-03

แผงเหล็กฉีก

Model TE-B-03 รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดรู(mm.) ลวดหนา(mm.)
TE-B-031 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.0 2.5 22x50.8 1.6
TE-B-032 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.2 2.5 22x50.8 1.6
TE-B-033 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.5 2.5 22x50.8 1.6
TE-B-034 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.8 2.5 22x50.8 1.6
TE-B-035 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.0 2.5 22x50.8 1.6
TE-B-036 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.5 2.5 22x50.8 1.6

 


 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-B-04

แผงเหล็กฉีก

Model TE-B-04 รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดรู(mm.) ลวดหนา(mm.)
TE-B-041 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.0 2.5 22x50.8 2.3
TE-B-042 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.2 2.5 22x50.8 2.3
TE-B-043 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.5 2.5 22x50.8 2.3
TE-B-044 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 1.8 2.5 22x50.8 2.3
TE-B-045 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.0 2.5 22x50.8 2.3
TE-B-046 รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก 2.5 2.5 22x50.8 2.3

 


 

 

รั้วชั่วคราว

Model TE-C-01

แผงลวด

Model TE-C-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-C-011 รั้วชั่วคราว 1.0 2.5 150x75 5
TE-C-012 รั้วชั่วคราว 1.2 2.5 150x75 5
TE-C-013 รั้วชั่วคราว 1.5 2.5 150x75 5
TE-C-014 รั้วชั่วคราว 1.8 2.5 150x75 5
TE-C-015 รั้วชั่วคราว 2.0 2.5 150x75 5
TE-C-016 รั้วชั่วคราว 2.5 2.5 150x75 5

 


 

 

ฐานรั้วชั่วคราว (เติมคอนกรีต)

 

อุปกรณ์ยึดแผงรั้วชั่วคราว

Visitors: 221,338