รั้วแหลมฟันคม

รั้วแหลมฟันคม       

รั้วเหล็กแหลม และรั้วสแตนเลสแหลม   


รั้วแหลมฟันคม เป็นการป้องกันการปีนกำแพงและเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง

ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันกำแพงจากบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณบ้านของเรา สร้างความปลอดภัยให้กับบ้านได้อีกขั้นตอนหนึ่ง 

 

การใช้ผลิตภัณฑ์

ติดตั้งได้กับกำแพงรอบนอก ประตู+รั้วบ้าน และหลังอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และสถานที่อื่นๆที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับภายในอาณาบริเวณของท่านได้เป็นอย่างดี 

รั้วแหลมฟันคม มีจำหน่ายด้วยกัน 2 วัสดุ ได้แก่ เหล็ก และสแตนเลส ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่ต้องการได้ 

เลือกสั่งรั้วแหลมฟันคมที่ตามโมเดลด้านล่างได้เลย

นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มเติมอีกด้วย 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-ST-01

 

Model AC-A-ST-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-A-ST-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

 

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-ST-02

 

Model AC-A-ST-02รั้วแหลมฟันคมความสูง (mm.)ความยาว (mm.)สี
AC-A-ST-021รั้วแหลมฟันคม 501000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-022รั้วแหลมฟันคม1001000ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-023รั้วแหลมฟันคม1201000ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

 

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-ST-03

 

Model AC-A-ST-03 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-A-ST-031 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-032 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-A-ST-033 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

 

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-ST-01

 

Model AC-B-ST-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-B-ST-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-ST-02

 

Model AC-B-ST-02 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-B-ST-021 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-022 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-023 รั้วแหลมฟันคม 120 1000

ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-ST-03

 

Model AC-B-ST-03 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-B-ST-031 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-032 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-B-ST-033 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-ST-01

 

Model AC-C-ST-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-C-ST-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-ST-02

 

Model AC-C-ST-02 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-C-ST-021 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-022 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-023 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-ST-03

 

Model AC-C-ST-03 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) สี
AC-C-ST-031 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-032 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ
AC-C-ST-033 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 ขาว,ดำ และอื่นๆ

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-SUS-01

 

Model AC-A-SUS-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-A-SUS-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

 

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-SUS-02

 

Model AC-A-SUS-02 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-A-SUS-021 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-022 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-023 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-A-SUS-03

 

Model AC-A-SUS-03 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-A-SUS-031 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-032 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-A-SUS-033 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-SUS-01

 

Model AC-B-SUS-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-B-SUS-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-SUS-02

 

Model AC-B-SUS-02 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-B-SUS-021 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-022 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-023 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-B-SUS-03

 

Model AC-B-SUS-03รั้วแหลมฟันคมความสูง (mm.)ความยาว (mm.)ผิว
AC-B-SUS-031รั้วแหลมฟันคม 501000 Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-032รั้วแหลมฟันคม1001000Mirror/Hair Line
AC-B-SUS-033รั้วแหลมฟันคม1201000Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-SUS-01

 

Model AC-C-SUS-01 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-C-SUS-011 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-C-SUS-012 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-C-SUS-013 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-SUS-02

 

Model AC-C-SUS-02 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-C-SUS-021 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-C-SUS-022 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line

AC-C-SUS-023

รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

รั้วแหลมฟันคม Anti climb

Model AC-C-SUS-03

 

Model AC-C-SUS-03 รั้วแหลมฟันคม ความสูง (mm.) ความยาว (mm.) ผิว
AC-C-SUS-031 รั้วแหลมฟันคม  50 1000  Mirror/Hair Line
AC-C-SUS-032 รั้วแหลมฟันคม 100 1000 Mirror/Hair Line
AC-C-SUS-033 รั้วแหลมฟันคม 120 1000 Mirror/Hair Line

Visitors: 214,110