รับเหมาเปลี่ยนฝาท่อ

รูปแบบในการรับเหมา

1. เปลี่ยนฝาท่อ

          ในการรับเหมาเปลี่ยนฝาท่อ ขั้นต่ำในการเปลี่ยน จำนวน 5 ฝาขึ้นไป

เรทราคาในการเปลี่ยน จำนวน 5-10 บ่อ ราคา บ่อละ 4,000 บาท กรณี 10-20 บ่อขึ้นไป คิดราคาบ่อละ 3,500 บาท

 

          *** หมายเหตุ ราคานี้ขนาดฝาท่อไม่เกิน 60 ซม. ถ้าฝาบ่อมีขนาดมากกว่า 70 ซม. ขึ้นไป คิดเพิ่มฝาละ 500 บาท 

และราคาที่แจ้งนี้ยังไม่รวมค่าสินค้าVisitors: 147,380