รับเหมาเปลี่ยนตะแกรง

เปลี่ยนตะแกรงเก่าเป็นตะแกรงใหม่

Model CTT-A

ช่างทำการเข้าวัดหน้างาน วัดขนาดฝาท่อเก่า และวัดขนาดเพื่อทำตะแกรงเหล็ก

ลูกค้าเปลี่ยนจากตะแกรงเหล็กพ่นสีที่ขึ้นสนิมได้ง่ายกว่า เป็นตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์

เพื่อยืดอายุการใช้งาน หลังจากผลิตตะแกรงเสร็จ ช่างเข้าติดตั้งซ่อมแซมบ่าปูน

และนำตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์มาวางแทนตะแกรงเก่า

 

   

 

   

 


 

 

เปลี่ยนปูนเก่าเป็นตะแกรงใหม่

Model CTT-B

 

ช่างทำการทุบปูนที่แตก แล้วยกปูนเก่าออก

 

   

 

 

ช่างทำการนำฝาตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์ เปลี่ยนแทนฝาปูนที่แตก

  

 

 

 

ช่างทำการเก็บหน้างาน และนำฝาปูนเก่ากลับ พร้อมส่งงานให้ลูกค้าตรวจเช็ค

   

 

 

 


 

 

รับเหมาทำรางปูน ทำฉากใหม่

Model CTT-C

 

ใช้เหล็กเชื่อมค้ำบ่า เพื่อทำให้บ่าเท่ากันตลอดแนว จากนั้นช่างเทปูนและตกแต่งเกลี่ยหน้าผิว

เมื่อคอนกรีตแข็งตัว นำเหล็กฉากวางยาวตลอดแนว

 

     

 

นำตะแกรงที่สั่งผลิตวางลงบนบ่าปูน ที่เรานำเหล็กฉากไว้ และเก็บรายละเอียดพร้อมส่งมอบงาน

 

 


 


Visitors: 219,295