ฝาท่อเหล็กแมนโฮล ราชการ ภาครัฐ

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก Light 01 กทม (ในทางเท้า)

สำหรับพื้นที่ถนน ที่จอดรถยนต์ รถเก๋ง รถกะบะ รถบรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ หรือไม่เกิน 10 ตัน

ฝาเหล็กหล่อ Light 01 กทม ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี
ฝาเหล็กหล่อ Light 01 กทม 81 10 วงกลม ผิวเคลือบสีดำ

 


 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก Light 02 กทม (ในทางเท้า)

สำหรับพื้นที่ถนน ที่จอดรถยนต์ รถเก๋ง รถกะบะ รถบรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ หรือไม่เกิน 10 ตัน

ฝาเหล็กหล่อ Light 02 กทม ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี
ฝาเหล็กหล่อ Light 02 กทม 77 10 วงกลม ผิวเคลือบสีดำ

 


 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก Havy 01 กทม (ในผิวจราจร)

สำหรับพื้นที่ถนน ที่จอดรถสำหรับยานพาหนะ หรือไม่เกิน 40 ตัน

ฝาเหล็กหล่อ Havy 01 กทม ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี
ฝาเหล็กหล่อ Havy 01 กทม 81 40 วงกลม ผิวเคลือบสีดำ

 


 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก Havy 02 กทม (ในผิวจราจร)

สำหรับพื้นที่ถนน ที่จอดรถสำหรับยานพาหนะ หรือไม่เกิน 40 ตัน

ฝาเหล็กหล่อ Havy 02 กทม ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี
ฝาเหล็กหล่อ Havy 02 กทม 77 40 วงกลม ผิวเคลือบสีดำ

 


 

Visitors: 221,338