รั้วบ้านเหล็ก รั้วกำแพง

รั้วกำแพง รั้วบ้านเหล็ก

                   องค์ประกอบของบ้าน นอกเหนือจากโครงสร้างบ้านโรงจอดรถ และสวนรอบบ้านแล้ว รั้วบ้าน รั้วเหล็ก ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะเป็นตัวช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้งานระแวกบ้านได้อย่างเป็นสัดส่วน และยังช่วยบดบังสายตาคนภายนอก เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีลายให้เลือกหลายลาย

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

- จัดส่งทั่วประเทศ

- จำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งครบในที่เดียว    

รั้วบ้าน Model WF-S-01

Model รั้วบ้าน WF-S-01 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-011 100 150
รั้วบ้าน WF-S-012 120 150
รั้วบ้าน WF-S-013 150 150
รั้วบ้าน WF-S-014 180 150
รั้วบ้าน WF-S-015 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-02

รั้วบ้าน WF-S-02 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-021 100 150
รั้วบ้าน WF-S-022 120 150
รั้วบ้าน WF-S-023 150 150
รั้วบ้าน WF-S-024 180 150
รั้วบ้าน WF-S-025 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

    

รั้วบ้าน Model WF-S-03

รั้วบ้าน WF-S-03 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-031 100 150
รั้วบ้าน WF-S-032 120 150
รั้วบ้าน WF-S-033 150 150
รั้วบ้าน WF-S-034 180 150
รั้วบ้าน WF-S-035 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

    

รั้วบ้าน Model WF-S-04

รั้วบ้าน WF-S-04 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-041 100 150
รั้วบ้าน WF-S-042 120 150
รั้วบ้าน WF-S-043 150 150
รั้วบ้าน WF-S-044 180 150
รั้วบ้าน WF-S-045 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 


   

รั้วบ้าน Model WF-S-05

รั้วบ้าน WF-S-05 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-051 100 150
รั้วบ้าน WF-S-052 120 150
รั้วบ้าน WF-S-053 150 150
รั้วบ้าน WF-S-054 180 150
รั้วบ้าน WF-S-055 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 


   

รั้วบ้าน Model WF-S-06

รั้วบ้าน WF-S-06 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-061 100 150
รั้วบ้าน WF-S-062 120 150
รั้วบ้าน WF-S-063 150 150
รั้วบ้าน WF-S-064 180 150
รั้วบ้าน WF-S-065 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

    

รั้วบ้าน Model WF-S-07 

รั้วบ้าน WF-S-07 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-071 100 150
รั้วบ้าน WF-S-072 120 150
รั้วบ้าน WF-S-073 150 150
รั้วบ้าน WF-S-074 180 150
รั้วบ้าน WF-S-075 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 


   

รั้วบ้าน Model WF-S-08 

รั้วบ้าน WF-S-08 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-081 100 150
รั้วบ้าน WF-S-082 120 150
รั้วบ้าน WF-S-083 150 150
รั้วบ้าน WF-S-084 180 150
รั้วบ้าน WF-S-085 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

    

รั้วบ้าน Model WF-S-09 

รั้วบ้าน WF-S-09 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-091 100 150
รั้วบ้าน WF-S-092 120 150
รั้วบ้าน WF-S-093 150 150
รั้วบ้าน WF-S-094 180 150
รั้วบ้าน WF-S-095 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 


   

รั้วบ้าน Model WF-S-010

รั้วบ้าน WF-S-010 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0101 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0102 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0103 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0104 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0105 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-011

รั้วบ้าน WF-S-011 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0111 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0112 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0113 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0114 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0115 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-012

รั้วบ้าน WF-S-012 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0121 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0122 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0123 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0124 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0125 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-013

รั้วบ้าน WF-S-013 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0131 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0132 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0133 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0134 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0135 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-014

รั้วบ้าน WF-S-014 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0141 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0142 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0143 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0144 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0145 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

   

รั้วบ้าน Model WF-S-015

รั้วบ้าน WF-S-015 ความสูง (cm.) ความยาว (cm.)
รั้วบ้าน WF-S-0151 100 150
รั้วบ้าน WF-S-0152 120 150
รั้วบ้าน WF-S-0153 150 150
รั้วบ้าน WF-S-0154 180 150
รั้วบ้าน WF-S-0155 200 150

 

คุณสมบัติและรายละเอียด

- มีความแข็งแรง

- สามารถกำหนดขนาดเองได้

- เหล็กมีมาตรฐาน มอก.

- สีที่ใช้เป็นสี Powder Coating ยากต่อการหลุดร่อน

- ติดตั้งง่าย สวยงาม รวดเร็ว

 


 

Visitors: 219,294