ทางเดินบนหลังคา (WALKWAY) อะไร

ทางเดินบนหลังคา

ทางเดินบนหลังคา (walkway) เป็นระบบที่ช่วยให้การเดินบนหลังคามีความปลอดภัยและสะดวกสบาย มีหลายประเภทและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของหลังคา ตามผลการค้นหาบนเว็บ บางประเภทของทางเดินบนหลังคามีดังนี้ :

 • ทางเดินบนหลังคาสำหรับงานซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซล (Solar Roof) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบ Hot Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน และป้องกันไม่ให้หลังคาเกิดความเสียหาย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสะดวกต่อการทำงานบนหลังคา
 • ทางเดินบนหลังคาไฟเบอร์กลาส (FRP Walkway) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทนทานต่อสภาพอากาศ รังสี UV ละอองสารเคมีอุตสาหกรรม และมีผิวกันลื่น Anti Slip เพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินบนพื้นผิวลาดเอียง ลื่น และไม่สม่ำเสมอของหลังคา สามารถติดตั้งบนลอนหลังคาเหล็กได้ทุกรูปลอน ด้วยการใช้รีเวตชนิดป้องกันน้ำหรือใช้ clamp หนีบในลอนชนิด boltless หรือ Kliplok
 • ทางเดินบนหลังคาประเภทเมทัลชีท ที่ออกแบบมาพร้อมสายกันตก (Horizontal Lifeline) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งบนหลังคาที่มีการขึ้นไปซ่อมบำรุง หรือ มีกิจกรรมบนหลังคาเป็นประจำ เช่น การบำรุงรักษาแผ่น SOLAR PANEL, การซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ, ฯลฯ
 

วิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคา

วิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคาขึ้นอยู่กับประเภทและวัสดุของทางเดิน และลักษณะของหลังคาที่ต้องการติดตั้ง ตามผลการค้นหาบนเว็บ มีวิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคาดังนี้ :

1. วิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคาสำหรับงานซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซล (Solar Roof) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบ Hot Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน และป้องกันไม่ให้หลังคาเกิดความเสียหาย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสะดวกต่อการทำงานบนหลังคา วิธีการติดตั้งคือ :

 • วัดและวางแผนการติดตั้งทางเดินบนหลังคา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก และความเหมาะสมของทางเดิน
 • ตัดทางเดินเหล็กตามขนาดที่ต้องการ และเจาะรูเพื่อใช้ในการยึดกับหลังคา
 • นำทางเดินเหล็กขึ้นไปวางบนหลังคา และยึดกับลอนหลังคาด้วยรีเวต หรือสกรู หรือแคลมป์ ขึ้นอยู่กับประเภทของลอนหลังคา
 • ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของทางเดิน และทำความสะอาดหลังคาหลังจากการติดตั้ง
 

2. วิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคาไฟเบอร์กลาส (FRP Walkway) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทนทานต่อสภาพอากาศ รังสี UV ละอองสารเคมีอุตสาหกรรม และมีผิวกันลื่น Anti Slip เพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินบนพื้นผิวลาดเอียง ลื่น และไม่สม่ำเสมอของหลังคา สามารถติดตั้งบนลอนหลังคาเหล็กได้ทุกรูปลอน ด้วยการใช้รีเวตชนิดป้องกันน้ำหรือใช้ clamp หนีบในลอนชนิด boltless หรือ Kliplok วิธีการติดตั้งคือ :

 • วัดและวางแผนการติดตั้งทางเดินบนหลังคา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก และความเหมาะสมของทางเดิน
 • ตัดทางเดินไฟเบอร์กลาสตามขนาดที่ต้องการ และเจาะรูเพื่อใช้ในการยึดกับหลังคา
 • นำทางเดินไฟเบอร์กลาสขึ้นไปวางบนหลังคา และยึดกับลอนหลังคาด้วยรีเวต หรือสกรู หรือแคลมป์ ขึ้นอยู่กับประเภทของลอนหลังคา
 • ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของทางเดิน และทำความสะอาดหลังคาหลังจากการติดตั้ง
 

3. วิธีการติดตั้งทางเดินบนหลังคาประเภทเมทัลชีท ที่ออกแบบมาพร้อมสายกันตก (Horizontal Lifeline) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งบนหลังคาที่มีการขึ้นไปซ่อมบำรุง หรือ มีกิจกรรมบนหลังคาเป็นประจำ เช่น การบำรุงรักษาแผ่น SOLAR PANEL, การซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ, ฯลฯ วิธีการติดตั้งคือ :

 • วัดและวางแผนการติดตั้งทางเดินและสายกันตกบนหลังคา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก และความเหมาะสมของทางเดินและสายกันตก
 • ตัดทางเดินเมทัลชีทตามขนาดที่ต้องการ และเจาะรูเพื่อใช้ในการยึดกับหลังคา
 • นำทางเดินเมทัลชีทขึ้นไปวางบนหลังคา และยึดกับลอนหลังคาด้วยรีเวต หรือสกรู หรือแคลมป์ 

 

ขนาดของทางเดินบนหลังคา

ขนาดของทางเดินบนหลังคาขึ้นอยู่กับประเภทและวัสดุของทางเดิน และลักษณะของหลังคาที่ต้องการติดตั้ง ตามผลการค้นหาบนเว็บ มีขนาดของทางเดินบนหลังคาดังนี้ :

1. ทางเดินบนหลังคาสำหรับงานซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซล (Solar Roof) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบ Hot Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน และป้องกันไม่ให้หลังคาเกิดความเสียหาย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสะดวกต่อการทำงานบนหลังคา ขนาดแผ่นทางเดินมาตรฐานมีดังนี้ :

 • SOLARWALK FPR400 (กว้างxยาวxหนา) 388 x 3660 x 25 มม.
 • SOLARWALK FRP600 (กว้างxยาวxหนา) 578 x 3660 x 25 มม.
 

2. ทางเดินบนหลังคาไฟเบอร์กลาส (FRP Walkway) ซึ่งเป็นทางเดินที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทนทานต่อสภาพอากาศ รังสี UV ละอองสารเคมีอุตสาหกรรม และมีผิวกันลื่น Anti Slip เพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินบนพื้นผิวลาดเอียง ลื่น และไม่สม่ำเสมอของหลังคา สามารถติดตั้งบนลอนหลังคาเหล็กได้ทุกรูปลอน ด้วยการใช้รีเวตชนิดป้องกันน้ำหรือใช้ clamp หนีบในลอนชนิด boltless หรือ Kliplok ขนาดแผ่นทางเดินมาตรฐานมีดังนี้ :

 • SOLARWALK ALU400 (กว้างxยาวxหนา) 400 x 3600 x 25 มม.
 • SOLARWALK ALU600 (กว้างxยาวxหนา) 600 x 3600 x 25 มม.
 

3. ทางเดินบนหลังคาประเภทเมทัลชีท ที่ออกแบบมาพร้อมสายกันตก (Horizontal Lifeline) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งบนหลังคาที่มีการขึ้นไปซ่อมบำรุง หรือ มีกิจกรรมบนหลังคาเป็นประจำ เช่น การบำรุงรักษาแผ่น SOLAR PANEL, การซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ, ฯลฯ ขนาดแผ่นทางเดินมาตรฐานมีดังนี้ :

 • SOLARWALK MS400 (กว้างxยาวxหนา) 400 x 3600 x 25 มม.
 • SOLARWALK MS600 (กว้างxยาวxหนา) 600 x 3600 x 25 มม.

 

ข้อดีของทางเดินบนหลังคา

ข้อดีของทางเดินบนหลังคามีดังนี้ :

 • เพิ่มความปลอดภัยในการเดินและทำงานบนหลังคา ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการสะดุดตกจากหลังคา
 • ป้องกันความเสียหายของหลังคาจากการเหยียบหรือเดินบ่อยๆ ทำให้หลังคามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • สะดวกต่อการซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบระบบต่างๆที่ติดตั้งบนหลังคา เช่น แผงโซลาร์เซล ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
 • เพิ่มความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของหลังคา สามารถเลือกวัสดุและสีที่เหมาะสมกับลักษณะของหลังคาได้

 

ข้อเสียของทางเดินบนหลังคา

ข้อเสียของทางเดินบนหลังคาอาจมีดังนี้ :

 • เพิ่มค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางเดิน โดยเฉพาะถ้าทางเดินทำจากวัสดุที่มีราคาสูง เช่น ไฟเบอร์กลาส หรืออลูมิเนียม
 • เป็นอุปสรรคในการใช้พื้นที่บนหลังคา หากมีการติดตั้งทางเดินในบริเวณที่มีการใช้งานอื่น เช่น การปลูกพืช หรือการติดตั้งอุปกรณ์อื่น
 • เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนบนหลังคา หากทางเดินมีสีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ หรือมีความหนาเกินไป ซึ่งอาจทำให้หลังคาร้อนขึ้น หรือเก็บความร้อนไว้มากเกินไป
 • เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น และสิ่งสกปรก หากไม่มีการทำความสะอาดทางเดินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือการเจริญเติบโตของเชื้อรา หรือแมลง


 

Visitors: 221,338