บันไดไม้สำเร็จรูป

ไม้บันได ลูกนอนบันได ลูกตั้งบันได

จำหน่ายไม้บันได สำเร็จรูป มีสีไม้บันไดให้เลือกมากมาย 

จำหน่ายลูกนอนบันได 

- ลูกตั้งบันไดไม้ ราคาประหยัด

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้เรียบเนียนเสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

 
 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-001

ไม้บันได Model WDA-001 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ไม้บันได WDA-001 290  1200 25 

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้เรียบเนียนเสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได 

Model WDA-002

ไม้บันได Model WDA-002 ความกว้าง (mm.) ความยาว (mm.) ความสูง (mm.)
ไม้บันได WDA-002 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-003

Model WDA-003 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-003 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-004

Model WDA-004 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-004 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-005

Model WDA-005 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-005 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-006

Model WDA-006 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-006 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-007

Model WDA-007 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-007 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

ไม้บันได ลูกนอนบันได

Model WDA-008

Model WDA-008 ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.) ความสูง (มม.)
WDA-008 290 1200 25

 

- วัสดุทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน เสมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารรถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 


 

Visitors: 221,338