บ่อพักคอนกรีตมีกี่แบบ? ใช้งานยังไง?

บ่อพักคอนกรีตคืออะไร

       บ่อพักคอนกรีต (หรือ Precast Manhole) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนหนทาง เช่น การวางระบบประปา การวางระบบท่อระบายน้ำ ไปจนถึงการวางสายไฟใต้ดิน บ่อพักคอนกรีตมักติดตั้งควบคู่กับปากบ่อพักและคอของบ่อพักเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่หลักคือดักตะกอน ซึ่งเป็นเศษวัตถุไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับน้ำเสียในท่อระบายน้ำ และยังช่วยจัดแนวทางสำหรับวางท่อระบบต่างๆ บ่อพักคอนกรีตมักผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมกลวงและมีช่องว่างสำหรับเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของอีกชื่อเรียกที่ว่า บ่อพัก คสล

 

บ่อพักคอนกรีตมีขนาดใหญ่แค่ไหน

บ่อพักคอนกรีตมีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขนาดที่มักใช้ในงานโครงสร้างสาธารณูปโภคมีความกว้างและความยาวประมาณ 1.2 เมตรถึง 1.5 เมตร และความลึกประมาณ 1.0 เมตรถึง 1.2 เมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการวางระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำ หรือระบบสายไฟใต้ดิน

 

ทำไมถึงต้องใช้บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราต้องใช้งาน :

 1. การรักษาความปลอดภัย : บ่อพักคอนกรีตช่วยให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคได้ โดยเก็บรักษาส่วนที่สำคัญของระบบ ไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพ และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. การจัดการน้ำเสียและน้ำฝน : บ่อพักคอนกรีตใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำเสียและน้ำฝน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการท่อระบายน้ำ และช่วยให้ระบบท่อทำงานได้ดีมากขึ้น
 3. การวางท่อระบบต่างๆ : บ่อพักคอนกรีตมีช่องว่างสำหรับเชื่อมต่อกับท่อระบบต่างๆ ซึ่งช่วยให้งานวางท่อเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว
 4. ควบคู่กับปากบ่อพัก : บ่อพักคอนกรีตมักติดตั้งควบคู่กับปากบ่อพัก ซึ่งช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

มีขนาดเล็กไหม

บ่อพักคอนกรีตมีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขนาดที่มักใช้ในงานโครงสร้างสาธารณูปโภคมีความกว้างและความยาวประมาณ 1.2 เมตรถึง 1.5 เมตร และความลึกประมาณ 1.0 เมตรถึง 1.2 เมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการวางระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำ หรือระบบสายไฟใต้ดิน

 

บ่อพักคอนกรีตมีกี่แบบ

บ่อพักคอนกรีตมีหลายแบบตามความต้องการและการใช้งาน :

 1. บ่อพักคอนกรีตสี่เหลี่ยมกลวง : มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมกลวง มักใช้ในงานโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น การวางระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำ หรือระบบสายไฟใต้ดิน
 2. บ่อพักคอนกรีตวงกลม : มีรูปทรงเป็นวงกลม ใช้ในกรณีที่ต้องการควบคู่กับท่อระบบที่มีรูปทรงเป็นวงกลม
 3. บ่อพักคอนกรีตพิเศษ : อาจมีรูปทรงที่ไม่ธรรมดา หรือมีความยากในการติดตั้ง ใช้ในกรณีที่มีความต้องการพิเศษ

 

ข้อดีของการใช้บ่อพักคอนกรีต

การใช้งาน บ่อพักคอนกรีต มีข้อดีหลายประการ :

 1. ควบคู่กับระบบสาธารณูปโภค : บ่อพักคอนกรีตช่วยให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคได้ โดยเก็บรักษาส่วนที่สำคัญของระบบ ไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพ และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. การจัดการน้ำเสียและน้ำฝน : บ่อพักคอนกรีตใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำเสียและน้ำฝน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการท่อระบายน้ำ และช่วยให้ระบบท่อทำงานได้ดีมากขึ้น
 3. การวางท่อระบบต่างๆ : บ่อพักคอนกรีตมีช่องว่างสำหรับเชื่อมต่อกับท่อระบบต่างๆ ซึ่งช่วยให้งานวางท่อเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว
 4. ควบคู่กับปากบ่อพัก : บ่อพักคอนกรีตมักติดตั้งควบคู่กับปากบ่อพัก ซึ่งช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

Visitors: 221,338