ฝาท่อเหล็กหล่อ และการใช้งาน

ฝาท่อเหล็กหล่อ

ฝาท่อเหล็กหล่อคือฝาท่อที่มีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษ รองรับแรงกดทับจากยานพาหนะได้สูงตั้งแต่รถยนต์ทั่วไปไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ฝาท่อเหล็กหล่อมีความหนาแน่นสูง และมีความแข็งแรงสูง สามารถใช้ได้ในการป้องกันการรั่วไหลของของเหลวในท่อ


ฝาท่อเหล็กหล่อใช้งานที่ไหนบ้าง

ฝาท่อเหล็กหล่อมีหลายแบบ แต่มักนำไปใช้งานในบริเวณท้องถนน ผิวจราจรและทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะโดยแบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น ฝาท่อแบบฝากลมและฝาเหลี่ยม ซึ่งสามารถป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้


ฝาท่อเหล็กหล่อแข็งแรงแค่ไหน

ฝาท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดปูน สามารถรับแรงกดทับจากยานพาหนะได้สูงตั้งแต่รถยนต์ทั่วไปไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเปรียบเทียบกับฝาท่อปูนซีเมนต์ ฝาท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดปูน ไม่แตกหักง่าย


ฝาท่อเหล็กหล่อแตกหักง่ายไหม

ฝาท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดปูน ไม่แตกหักง่าย ดังนั้น ฝาท่อเหล็กหล่อไม่แตกหักง่าย


ข้อดีของฝาท่อเหล็กหล่อ

ฝาท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษ รองรับแรงกดทับจากยานพาหนะได้สูงตั้งแต่รถยนต์ทั่วไปไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเปรียบเทียบกับฝาท่อปูนซีเมนต์ ฝาท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดปูน ไม่แตกหักง่าย

 

 

Visitors: 214,110