รางน้ำฝน ข้อดีและข้อเสีย

รางน้ำฝน

    รางน้ำฝนคือระบบที่ใช้สำหรับเก็บน้ำฝนจากบนหลังคารวมถึงพื้นที่รอบๆ อาคาร และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยการเก็บน้ำฝนจะช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น การใช้น้ำประปา และเป็นการสร้างความเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของการใช้รางน้ำฝนคือ
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ
- เป็นการสร้างความเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ช่วยลดการเกิดภัยพิบัติจากการท่วม

ข้อเสียของการใช้รางน้ำฝนคือ
- ต้องมีการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอย่างถูกต้อง
- ต้องมีการกรองและทำความสะอาดก่อนใช้

รางน้ำฝนที่นิยมใช้

   รางน้ำฝนที่นิยมใช้มีหลายแบบ แต่แบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ รางน้ำสังกะสี (Galvanized steel) , รางน้ำไวนิล (Vinyl rain gutter) และ รางน้ำฝนสแตนเลส (Stainless steel rain gutter)

   รางน้ำสังกะสีเป็นรางน้ำที่ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูง ไม่เกิดสนิม แต่จะมีปัญหารั่วจากจุดเชื่อมรอยต่อที่อาจจะต้องมีการทำความสะอาดและเชื่อมรางใหม่ และมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรางน้ำประเภทอื่น

   รางน้ำไวนิล (Vinyl rain gutter) เป็นรางน้ำที่ผลิตจากพลาสติก PVC โดยเฉพาะ มีความทนทานสูง ไม่เกิดสนิม ไม่ต้องการการบำรุงรักษาระบบอย่างเป็นพิเศษ และมีราคาถูกกว่ารางสังกะสี

   รางน้ำฝนสแตนเลส (Stainless steel rain gutter) รางน้ำฝนสแตนเลสเป็นรางน้ำที่มีความทนทานสูง ไม่เกิดสนิม และนิยมใช้กับรางน้ำโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างขนาดใหญ่ และเริ่มมีความนิยมใช้กับบ้านที่อยู่อาศัย เพราะรางน้ำสเตนเลสอายุการใช้งานนาน 10ปีขึ้นไป มีความคุ้มค่าคุ้มราคา

 

รางน้ำฝนสแตนเลส

รางน้ำฝนสแตนเลสเป็นรางน้ำที่มีความทนทานสูง ไม่เกิดสนิม และนิยมใช้กับรางน้ำโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างขนาดใหญ่ และเริ่มมีความนิยมใช้กับบ้านที่อยู่อาศัย เพราะรางน้ำสเตนเลสอายุการใช้งานนาน 10ปีขึ้นไป มีความคุ้มค่าคุ้มราคา ซึ่งจะแตกต่างกับรางน้ำฝนที่ทำจากสังกะสีในอดีตเพราะรางน้ำฝนที่ทำจากสังกะสีจะมีอายุการใช้งานที่น้อยเนื่องจากจะเกิดการผุกร่อนจากสนิมส่งผลให้รางน้ำฝนเกิดการรั่วไหลลงสู่ผนังอาคาร


รางน้ำฝนสังกะสี

รางน้ำฝนสังกะสีเหมาะกับการใช้ในที่ที่ต้องการความคุ้มค่า และเหมาะสำหรับการใช้ในที่ที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ เพราะไม่ทำให้เกิดเสียงดัง แต่จะต้องการการบำรุงรักษาระบบอย่างเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการสนิม


รางน้ำฝนสังกะสีต่างจากรางน้ำฝนสแตนเลสอย่างไร

รางน้ำฝนสังกะสีและรางน้ำฝนสแตนเลสเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตรางน้ำฝน โดยทั่วไปแล้ว รางน้ำฝนสังกะสีมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี แต่จะมีปัญหารั่วจากจุดเชื่อมรอยต่อที่อาจจะต้องมีการทำความสะอาดและเชื่อมรางใหม่ และมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรางน้ำประเภทอื่น

ในขณะที่ รางน้ำฝนสแตนเลส (Stainless steel rain gutter) เป็นวัสดุที่ผลิตจากโลหะสแตนเลส โดยไม่มีการผสมผสานกับโลหะอื่น โดยมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และไม่เกิดการสนิม ไม่ต้องการการบำรุงรักษาระบบอย่างเป็นพิเศษ แต่ราคาของรางสแตนเลสจะสูงกว่ารางสังกะสี


ข้อดีของรางน้ำฝนสแตนเลส

   ข้อดีของรางน้ำฝนสแตนเลสคือ
       - ไม่เกิดการสนิม
       - ไม่ต้องการการบำรุงรักษาระบบอย่างเป็นพิเศษ
       - มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

แต่ราคาของรางสแตนเลสจะสูงกว่ารางสังกะสี


ข้อเสียของรางน้ำฝนสแตนเลส

    ข้อเสียของรางน้ำฝนสแตนเลสคือ
       - มีราคาสูงกว่ารางสังกะสี
       - มีความหนักกว่ารางสังกะสี
       - ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในที่ที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ เพราะจะทำให้เกิดเสียงดัง
       - ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในที่ที่มีการติดตั้งโดยไม่มีการป้องกันการช๊อกไฟฟ้า


 

 

Visitors: 219,297