รางปูนสำเร็จรูปใช้ทำอะไร? ดียังไง?

รางปูนสำเร็จรูป

รางปูนสำเร็จรูปคือรางปูนที่ผลิตและรูปร่างไว้ล่วงหน้า ใช้สำหรับระบายน้ำหรือลำเลียงน้ำได้ มีขนาดและรูปแบบหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า มีฝาปูน ฝาเหล็ก หรือฝาตะแกรง เป็นต้น

รางปูนมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ยืดอายุโครงสร้าง และรับน้ำหนักได้ดี


รางปูนสำเร็จรูปมีกี่แบบ

รางปูนสำเร็จรูปมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 • รางปูนสำเร็จรูป (U-DITCH) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็นร่องหรือท่อเปิด ใช้สำหรับระบายน้ำหรือลำเลียงน้ำได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีฝาให้เลือกหลายแบบ เช่น ฝาปูน ฝาเหล็ก ฝาตะแกรง เป็นต้น
 • รางวี (V-GUTTER) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็น V เป็นท่อครึ่งวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีความกว้าง 40 เซนติเมตรถึง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร
 • รางโอ (O-GUTTER) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็น O เป็นท่อวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีข้อดีคือสามารถใช้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของท่อ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่จำกัด มีขนาดเส้นผ่าศูย์กลาง 30 เซนติเมตรถึง 60 เซนติเมตร
 • คอนกรีต Precast สำหรับงานไฟฟ้า (ELECTRIC DUCT) เป็นท่อปูนที่ใช้สำหรับส่งไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและไม่สะสมความชื้น ผ่านการผลิตและการทดสอบตาม British Standard Part 120

 

ข้อดีของการใช้รางปูนสำเร็จรูป

ข้อดีของการใช้รางปูนสำเร็จรูป มีดังนี้

 • มีคุณภาพสูง ผิวเรียบ เนียนสวย ไม่ต้องตกแต่งผิวอีกครั้ง
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการประกอบแบบหน้างาน
 • สามารถใช้กับตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำได้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการเป็นสนิม
 • สามารถทำความสะอาดหลังติดตั้งได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อการระบายน้ำอื่น

 

ขนาดและรูปแบบของรางปูนสำเร็จรูป

ขนาดและรูปแบบของรางปูนสำเร็จรูปที่มีอยู่ในตลาดมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต วัสดุ และการใช้งาน มีข้อมูลดังนี้

 • รางปูนสำเร็จรูป (U-DITCH) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็นร่องหรือท่อเปิด ใช้สำหรับระบายน้ำหรือลำเลียงน้ำได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีความกว้างตั้งแต่ 10 เซนติเมตรถึง 360 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร มีฝาให้เลือกหลายแบบ เช่น ฝาปูน ฝาเหล็ก ฝาตะแกรง เป็นต้น
 • รางวี (V-GUTTER) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็น V เป็นท่อครึ่งวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีความกว้าง 40 เซนติเมตรถึง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร
 • รางโอ (O-GUTTER) เป็นรางปูนที่มีลักษณะเป็น O เป็นท่อวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีข้อดีคือสามารถใช้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของท่อ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่จำกัด มีขนาดเส้นผ่าศูย์กลาง 30 เซนติเมตรถึง 60 เซนติเมตร
 • คอนกรีต Precast สำหรับงานไฟฟ้า (ELECTRIC DUCT) เป็นท่อปูนที่ใช้สำหรับส่งไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและไม่สะสมความชื้น ผ่านการผลิตและการทดสอบตาม British Standard Part 120

 

ข้อเสียของการใช้รางปูนสำเร็จรูป

ข้อเสียของการใช้รางปูนสำเร็จรูป มีดังนี้

 • ต้องมีการวางแผนและออกแบบล่วงหน้าอย่างรอบคอบ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
 • ต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในการขนส่งและติดตั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
 • มีข้อจำกัดในการออกแบบความสวยงามของรางปูน ต้องเลือกรูปแบบที่ง่ายต่อการผลิตและติดตั้ง
 • มีความเสี่ยงในการรั่วซึมของน้ำที่รอยต่อของรางปูน หรือที่จุดต่อกับฝาปูน ฝาเหล็ก หรือฝาตะแกรง


 

Visitors: 224,841