เหล็กรูปพรรณ และวิธีการใช้งาน

เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณคือเหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้รูปแบบหน้าตัดต่างๆ ที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน คอสะพาน เป็นต้น โดยมีความทนทานแข็งแรง สามารถรับแรงได้ดีกว่าหากเทียบกับวัสดุโครงสร้างอื่นๆ และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ เนื่องจากสามารถสั่งสินค้าได้จากโรงงาน เช่น การตัดให้ได้ตามความยาวที่ต้องการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสารมารถนำไปหลอม และนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ 100%


เหล็กรูปพรรณที่ใช้กันบ่อย

เหล็กรูปพรรณที่ใช้กันบ่อยในงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานสาธารณูปโภค ได้แก่ เหล็ก H-Beam, I-Beam, Channel,Cut beam ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน


ประเภทของเหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 

- เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการใช้ความร้อนสูงในการขึ้นรูป โดยจะมีความแข็งแรงสูง แต่จะมีความไม่สม่ำเสมอในการกระจายความหนาแน่นของโครงสร้าง 
- เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold Rolled Steel) เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการใช้ความเย็นในการขึ้นรูป โดยจะมีความแข็งแรงสูง และความสม่ำเสมอในการกระจายความหนาแน่นของโครงสร้าง 


เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold formed structural steel) คือ เหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกระบวนกรรมวิธีผลิตการขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีรูปทรงเป็นแผ่นในอุณภูมิระดับปกติ โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสีนำมาพับ ม้วนงอแผ่นเหล็กม้วน (Coil Steel) และเชื่อมปิดรอยต่อแผ่นยาวตลอดแนว ให้มีขนาดรูปทรงตามการใช้งาน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเสาและโครงหลังคา

คุณสมบัติของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น คือ
- มีกำลังต่อน้ำหนักสูง เหมาะใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีระยะช่วงที่ยาวมากๆ และอาคารสูง
- มีสมบัติทางกล เช่น ความแข็งแกร่ง ทนทาน

ฉะนั้น เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ


เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ใช้ทำงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างคาน, เสา และโครงหลังคา นอกจากนี้ยังมีเหล็กฉาก (Angle) หรือ L-shaped steel ที่ใช้ในงานโครงสร้างหลังคา เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง, เสาส่งโทรศัพท์


เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยประเภทของเหล็กที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างได้แก่
- เหล็กเส้นกลม (Round Bar)
- เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar)
- เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel)
- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube)
- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน (Rectangular Steel Tube)Visitors: 221,338