แบริเออร์คอนกรีตมีกี่แบบ? ใช้ทำอะไรบ้าง?

แบริเออร์คอนกรีตคืออะไร

แบริเออร์คอนกรีต (หรือ Concrete Barrier) เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการจราจร ส่วนใหญ่แล้ว แบริเออร์คอนกรีตถูกใช้เพื่อ :

1. แบ่งช่องจราจร : แบริเออร์คอนกรีตเป็นส่วนหนึ่งของเกาะแบ่งช่องจราจร ที่ใช้ในการแยกและกั้นช่องจราจรบนทางด่วนหรือทางลาดชัน

2. คอนกรีตกั้นล้อรถ : มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการชนกันระหว่างรถยนต์

3. ขอบคันหินคอนกรีต : ใช้ในการกั้นและกำหนดขอบเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แบริเออร์คอนกรีตมี 2 ประเภท :

1. แบริเออร์ Type 1 : มีฐานแผ่ด้านเดียว ใช้ในการกั้นแนวแบ่งช่องจราจร บริเวณริมถนนที่ต่อเชื่อมกับขอบทาง

     - ขนาด : ฐานกว้าง 0.45 ม., สูง 0.81 ม., ยาว 2.00 ม., น้ำหนัก 1,049 กก. ต่อท่อน

2. แบริเออร์ Type 2 : มีฐานแผ่สองด้าน ใช้ในการกั้นแนวแบ่งช่องจราจร โดยจัดวางที่กลางถนนเพื่อแบ่งช่องจราจรที่สวนทางกัน

    - ขนาด : ฐานกว้าง 0.61 ม., สูง 0.81 ม., ยาว 2.00 ม., น้ำหนัก 1,234 กก. ต่อท่อน

แบริเออร์คอนกรีตเป็นสิ่งกีดขวางทางหรือกำแพงที่มีความแข็งแรง ใช้ในการแบ่งแยกพื้นที่หรือช่องจราจร มักใช้บนทางด่วนหรือทางลาดชัน ขนาดของแบริเออร์คอนกรีตประมาณ 2 เมตรยาวและ 1 เมตรสูง

 

ทำไมถึงใช้แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต มีประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้ :

1. ความปลอดภัยทางถนน :

    - ใช้ในการแบ่งแยกช่องจราจรบนทางด่วน หรือทางลาดชัน เพื่อป้องกันการชนกันระหว่างรถยนต์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่

    - ส่วนใหญ่ใช้เป็นแบ่งช่องจราจร บริเวณริมถนนที่ต่อเชื่อมกับขอบทาง

2. กั้นล้อมรถ :

   - มีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับใช้เป็นกั้นล้อมรถ ป้องกันไม่ให้รถชนกัน

3. กำหนดขอบเขตพื้นที่ :

   - ใช้ในการกั้นและกำหนดขอบเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือใช้ในการกำหนดเส้นแบ่งช่องจราจรในพื้นที่สวนทางกัน

 

ขนาดแบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต มีขนาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด :

1. แบริเออร์ Type 1 มีฐานแผ่ด้านเดียว ใช้สำหรับงานที่อยู่ริมถนน :

  • ขนาดฐานกว้าง : 0.45 เมตร
  • ความสูง : 0.81 เมตร
  • ความยาว : 2.00 เมตร
  • น้ำหนัก : 1,049 กิโลกรัม ต่อท่อน

2. แบริเออร์ Type 2 มีฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงานกลางถนนเพื่อแบ่งช่องจราจร :

  • ขนาดฐานกว้าง : 0.61 เมตร
  • ความสูง : 0.81 เมตร
  • ความยาว : 2.00 เมตร
  • น้ำหนัก : 1,234 กิโลกรัม ต่อท่อน

แบริเออร์คอนกรีตมีขนาดประมาณ 2 เมตรยาวและ 1 เมตรสูง และมีประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมความปลอดภัยในการจราจร

 

 

 

Visitors: 221,338