โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป เป็นอาคารเหล็กที่ออกแบบและก่อสร้างได้รวดเร็ว มีความแข็งแรง มั่นคง และประหยัดต้นทุน เหมาะสำหรับใช้เป็นโรงงาน คลังสินค้า หรืออื่นๆ

ขนาดโกดังสำเร็จรูปที่นิยม

ขนาดโกดังสำเร็จรูปที่นิยมมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า แต่โดยทั่วไป โกดังสำเร็จรูปที่มีความกว้าง 15-35 เมตร ความสูง 4-14 เมตร และความยาวไม่จำกัด จะเหมาะสำหรับโกดังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

โกดังสำเร็จรูปที่มีความกว้างไม่เกิน 15 เมตร และความสูง 4-6 เมตร จะเหมาะสำหรับโกดังขนาดเล็ก

 โกดังสำเร็จรูปมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

  1. เสาเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange) เป็นโครงสร้างหลักที่ยึดติดกับพื้นด้วยสกรูหรือแองเกอร์โบลท์
  2. แปหลังคา เป็นแผ่นเหล็กที่ใช้ปิดหลังคาโกดัง มีหลายแบบ เช่น แปหลังคาเมทัลชีทแบบคลิปล็อค แปหลังคาแบบซิงเกิ้ลสกิน แปหลังคาแบบซานวิชพาเนล
  3. โครงหลังคากัลวาไนส์ (Galvanize steel) เป็นโครงสร้างเหล็กที่ใช้ยึดติดแปหลังคา
  4. แปผนัง เป็นแผ่นเหล็กที่ใช้ปิดผนังข้างโกดัง มีหลายแบบ เช่น ผนังเมทัลชีท เคลือบกันสนิม ผนังซานวิชพาเนล
  5. บานเกร็ดเมทัลชีทระบายอากาศ เคลือบกันสนิม เป็นช่องระบายอากาศที่ติดตั้งบริเวณผนังข้างโกดัง
  6. ประตูม้วนไฟฟ้า หรือประตูเลื่อน เป็นประตูที่ใช้ในการเข้าออกโกดัง

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)                       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011            5           3           3    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012            6           3           3    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013            7           4          3.5     ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02   ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021          7           5          4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022          8           5           4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023          9           6          4.5    ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1            7           5           4.5    ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2             7           5           4.5    ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3 7   5    4.5      ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4 7   5    4.5    น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5            7           5           4.5    น้ำตาลเข้ม

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร) สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6            7           5           4.5 เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1 8  5  4.5     ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร) สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2 8  5  4.5  ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3             8              5            4.5    ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4             8              5            4.5    น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5             8              5            4.5    น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6             8              5            4.5    เหลือง

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1             9              6            4.5    ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2             9              6            4.5    ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3             9              6            4.5    ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4             9              6            4.5   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5             9              6            4.5     น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6             9              6            4.5     เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-031     10.50    8    5       ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-032     10.50     8     5       ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-033     10.50    8    5       ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-04

Model MW-04    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
Model MW-041             10            8          6      ขาว
Model MW-042             10            8          6      ดำ
Model MW-043             10            8          6    ดำด้าน
Model MW-044             10            8          6    น้ำเงิน
Model MW-045             10            8          6  น้ำตาลเข้ม 
Model MW-046             10            8          6   เหลือง

 

Visitors: 221,339