MT-D : รั้วศรเหล็กแหลม

MT-D : รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-D คือ รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูปที่มีลักษณะ เพิ่มลวดลาย " S " หรือ " ตัวเอส " เข้ามาในรั้วศรเหล็กแหลม โดยจะมีลวดลายเอส S ที่เริ่มตั้งแต่โมเดล MT-D1-01 และ MT-D2-01 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อเลือกสั่งได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากโมเดลที่ระบุไว้ได้

 

สี : สีฝุ่นอบ สีที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สีดำ และ สีขาว หรือเลือกเฉดสีอื่นๆได้ หรือ เลือกสั่งแบบชุบกัลวาไนซ์ จะช่วยยืดอายุการเกิดสนิมให้เกิดสนิมได้ช้ากว่าการพ่นสี

 

 

 

ครบจบในที่เดียว ด้วยราคามิตรภาพ  

ผลิต ส่งมอบ และติดตั้งรั้วศรเหล็กแหลม

 

 

 

 

 

Model  MT-D1

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-01 รั้วศรเหล็กกันขโมย

โมเดล MT-D1-01 รั้วศรเหล็กกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D1-011 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-012 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-013 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-014 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-015 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-016 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-02 รั้วบ้านเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-02 รั้วบ้านเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D1-021 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-022 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-023 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-024 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-025 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-026 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-D1-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D1-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-04 รั้วเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D1-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D1-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน

โมเดล MT-D1-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D1-051 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-052 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-053 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-054 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-055 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D1-056 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

Model  MT-D2

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-01 รั้วศรเหล็กกันขโมย

โมเดล MT-D2-01 รั้วศรเหล็กกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D2-011 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-012 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-013 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-014 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-015 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-016 รั้วศรเหล็กกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-02 รั้วบ้านเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-02 รั้วบ้านเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D2-021 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-022 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-023 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-024 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-025 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-026 รั้วบ้านเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-D2-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D2-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-04 รั้วเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D2-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-D2-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน

โมเดล MT-D2-05 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-D2-051 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-052 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-053 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-054 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-055 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-D2-056 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 


 

 

Visitors: 149,799