ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

 

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รางสแตนเลสระบายน้ำ

Model STL-MO มี 3 โมเดลดังนี้

1. STL-MO-01

2. STL-MO-02

                                       3. STL-MO-03

 

 

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-01

Model STL-MO-01 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-02

Model STL-MO-02 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-03

Model STL-MO-03 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75


*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

  


 

  

Visitors: 219,294