พาเลทไม้

 

พาเลทไม้ 

          พาเลทไม้ อุปกรณ์สำหรับรองสินค้าเพื่อใช้ในการรองจัดเก็บสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้า พาเลทจะมีช่องเพื่อให้รถโฟคลิฟท์หรือแฮนด์พาเลท สามารถเสียบงายกพาเลทเพื่อขนถ่ายสินค้าได้ง่าย การวางสินค้าบนพาเลทเป็นจำนวนที่หนักมากจึงต้องมีเครื่องทุนแรงอย่าง Forklift หรือ แฮนด์แจ๊คเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าบนพาเลทนั้น  ดังนั้นในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า สิ่งที่สำคัญไม่แพ้สินค้าคือ พาเลทอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเรียงสินค้า และทั้งนี้สามารถเป็นอีกทางเลือกของผู้ประกอบการส่งออกในประเทศและนอกประเทศ เลือกไม้เพื่อมาปกป้องสินค้า    ตัวเองในขั้นตอนการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ไม้ในขั้นตอนการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศจะใช้ WPM เป็นหลัก เพราะมีต้นทุนที่ต่ำ และป้องกันความเสียหายของสินค้าได้ดีรวมไปถึงการป้องกันธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นมลพิษต่อธรรมชาติ พาเลทไม้ ลังไม้ จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

 

         พาเลทไม้มีทั้งหมด 2 ประเภท

1. พาเลทไม้ประเภทไม้คาน จะเข้าได้ 2 ทาง

2. พาเลทไม้ประเภทขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง

 

ข้อดีของพาเลทไม้

1. เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่าย

2. ราคาไม่แพง มีความแข็งแรง ทนทาน

3. รับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ 1-2 ตัน

4. สามารถซ่อมแซมได้

5. เก็บรักษษดูแลง่าย

 

 

Model WP-01

 

Model พาเลทไม้ WP-01

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-011 80 80 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-012 100 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-013 120 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-014 150 150 15 ไม้

 


 

 

Model WP-02

 

Model พาเลทไม้ WP-02

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-021 80 80 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-022 100 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-023 120 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-024 150 150 15 ไม้

 


 

 

Model WP-03

 

Model พาเลทไม้ WP-03

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-031 80 80 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-032 100 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-033 120 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-034 150 150 15 ไม้

 


 

 

Model WP-04

 

Model พาเลทไม้ WP-04

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-041 80 80 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-042 100 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-043 120 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-044 150 150 15 ไม้

 


 

 

Model WP-05

 

Model พาเลทไม้ WP-05

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-051 80 80 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-052 100 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-053 120 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-054 150 150 15 ไม้

 


 

 

Model WP-06

 

Model พาเลทไม้ WP-06

กว้าง (cm.) ยาว (cm.) สูง (cm.) วัสดุ
พาเลทไม้ WP-061 80 100 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-062 80 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-063 80 150 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-063 100 120 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-064 100 150 15 ไม้
พาเลทไม้ WP-065 100 200 15 ไม้

 


 

Visitors: 221,338