DR-B : ประตูรั้วสแตนเลส

ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วสแตนเลส

งานสั่งทำตามแบบลูกค้า สั่งขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงได้ตามต้องการ

สามารถเลือกสั่งขนาดประตูรั้วบ้านสแตนเลสความกว้าง ความยาว ความสูงตามตารางด้านล่างได้เลย มีหลากหลายโมเดล หรือลูกค้ามีแบบอยู่แล้วก็สามารถส่งให้เราผลิตตามแบบให้ได้

งานประตูรั้วบ้าน งานประตูรั้วสแตนเลสคุณภาพ 

ใช้วัสดุจากสแตนเลสแท้เกรดอย่างดีคุณภาพแน่นอน

 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-B-01

 

          

Model DR-B-01 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-B-011 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-012 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-014 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-015 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-016 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-018 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-019 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-111 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-112 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-113 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-114 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-116 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 6 บานเลื่อนเดี่ยว

 

 

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-B-02

 

          

Model DR-B-02 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-B-021 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-022 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-024 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-025 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-026 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-028 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-029 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-211 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-212 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-213 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-214 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-216 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 6 บานเลื่อนเดี่ยว

 


 


 

Visitors: 7,880