Type A : ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรุ่นปิดข้าง2ฝั่ง

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-A-01

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร และ 1000 มิลลิเมตร

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-A-01

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-A-011 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 150 25 38x38
FRP-A-012 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 200 25  38x38
FRP-A-013 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 250 25  38x38
FRP-A-014 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 300 25  38x38
FRP-A-015 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 350 25  38x38
FRP-A-016 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 400 25  38x38
FRP-A-017 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 500 25  38x38

 


 

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-A-01

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-A-018 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 150 25 38x38
FRP-A-019 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 200 25  38x38
FRP-A-0110 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 250 25  38x38
FRP-A-0111 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 300 25  38x38
FRP-A-0112 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 350 25  38x38
FRP-A-0113 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 400 25  38x38
FRP-A-0114 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 500 25  38x38

 


 

Visitors: 224,841