ตะแกรงสแตนเลสรุ่น Light weight

 

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ของแมททีเรียล ผลิตจาก สแตนเลส เกรด SUS 304 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส
ปลอดสนิม ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส มารถออกมาทำความสะอาดได้ ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส มีหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แล้วเหมาะ
กับขนาดตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษให้เลือกได้ตามต้องการ
คือ 
ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ รุ่นมีคนเดินผ่าน  สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ เหมาะสำหรับคนเดิน ทางเดิน ทางเท้า 
ใช้งานตามโรงแรม ตามห้างสรรพสินค้า   โรงพยาบาลเอกชน ร้านอาหาร

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-01

 

Model Stainless grating STL-LA-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-011 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-012 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-013 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-014 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-015 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-016 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-017 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-018 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-02

 

Model Stainless grating STL-LA-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-021 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-022 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-023 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-024 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-025 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-026 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-027 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-028 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-03

 

Model Stainless grating STL-LA-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-031 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-032 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-033 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-034 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-035 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-036 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-037 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-038 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-04

 

Model Stainless grating STL-LA-04 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-041 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-042 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-043 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-044 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-045 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-046 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-047 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-048 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-05

 

Model Stainless grating STL-LA-05 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-051 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-052 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-053 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-054 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-055 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-056 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-057 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-058 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-06

 

Model Stainless grating STL-LA-06 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-061 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-062 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-063 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-064 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-065 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-066 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-067 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-068 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-01

 

Model Stainless grating STL-B-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-011 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-012 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-013 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-014 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-015 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-016 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-017 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-018 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-02

 

Model Stainless grating STL-LB-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-021 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-022 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-023 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-024 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-025 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-026 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-027 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-028 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-03

 

Model Stainless grating STL-LB-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-031 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-032 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-033 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-034 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-035 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-036 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-037 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-038 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-04

 

Model Stainless grating STL-LB-04 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-041 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-042 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-043 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-044 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-045 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-046 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-047 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-048 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-05

 

Model Stainless grating STL-LB-05 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-051 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-052 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-053 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-054 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-055 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-056 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-057 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-058 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-06

 

Model Stainless grating STL-LB-06 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LB-061 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Hair Line
STL-LB-062 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Hair Line
STL-LB-063 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Hair Line
STL-LB-064 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Hair Line
STL-LB-065 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-066 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-067 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Hair Line
STL-LB-068 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Hair Line

 

 

Visitors: 221,338