แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดคืออะไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดิน

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดคือวัสดุที่ใช้ปูพื้นทางเดินสำหรับผู้พิการทางการเห็น โดยมีลักษณะเป็นแผ่นยางที่มีรูปแบบต่างๆ เช่น ลายจุด หรือเส้นขีด เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถระบุตำแหน่งของแผ่นกระเบื้องได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีขนาดและรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้


แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอด หรือแผ่นพีวีซีปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น มีขนาด 300 x 300 มม. และมีเทปอคลิกหลังแผ่นพร้อมติดตั้ง เป็นวัสดุอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ที่มีสายตาเลือนลาง และผู้สูงอายุ


แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีขนาดและรูปแบบอย่างไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีขนาดและรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ โดยมีขนาดที่พบได้บ่อยคือ 30 x 30 ซม. และมีลักษณะเป็นแผ่นยางที่มีรูปแบบต่างๆ เช่น ลายจุด หรือเส้นขีด เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถระบุตำแหน่งของแผ่นกระเบื้องได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น


แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดใช้ประโยชน์อย่างไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยแผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดจะมีลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนทิศทางของทางเดิน โดยมีลักษณะพิเศษคือมีรูปแบบของพื้นผิวที่สัมผัสได้ต่างกัน และมีสีที่แตกต่างกัน โดยจะมีสีและรูปแบบของพื้นผิวที่สัมผัสได้ต่างกัน เช่น รูปจุด รูปเส้น หรือรูปวงกลม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนทิศทางของทางเดิน


แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีข้อจำกัดใช่ไหม

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินคนตาบอดมีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่มีความลื่นหรือเปียก หรือพื้นผิวที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสะสมของความชื้น เพราะจะทำให้แผ่นกระเบื้องยางไม่สามารถติดตั้งได้อย่างแน่นหนา และไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ เพราะจะทำให้แผ่นกระเบื้องยางไม่สามารถติดตั้งได้อย่างแน่นหนาVisitors: 221,338