แบริเออร์

แบริเออร์

แบริเออร์ หรือตัวกันถนน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กั้นแบ่งช่องจราจรบนท้องถนน โดยส่วนมากจะถูกติดตั้งข้างทางหรือบริเวณเกาะกลาง เพื่อป้องกันการชนกันของรถหรือเพื่อใช้ในการกั้นเขตแดนชั่วคราวหรือพื้นที่การก่อสร้าง แบบที่พบได้มีหลายแบบ แต่หลักๆ แล้วจะมีฐานแผ่นเดียวหรือสองแผ่น โดยมีความยาวตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 

ขนาดของแบริเออร์

ตัวกันถนนหรือแบริเออร์ (Barrier) มีหลายขนาด โดยมีความยาวตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ขนาดของแบริเออร์สามารถแตกต่างกันไปตามการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของแบริเออร์จะมีความยาวประมาณ 2-3 เมตร และความสูงประมาณ 0.8-1 เมตร

Visitors: 214,108